Czego się dowiedziałeś z Facebooka?

Białostocka Galeria Arsenał zorganizuje wystawę pt. Czego się dowiedziałeś z Facebooka? Otwarcie wystawy odbędzie się już 5 października. Wystawa w subtelny sposób zarysowuje obraz relacyjnego charakteru sieci i świata sztuki oraz ich wzajemnych wpływów.

M. Gomulicki (źródło: materiały prasowe organizatora)

M. Gomulicki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sieć, w tym media społecznościowe, wprowadza nowe sposoby widzenia, rozumienia i porządkowania świata. Funkcjonujemy w zapośredniczonym przez technologię świecie, w którym zacierają się i przenikają granice tego, co wirtualne i fizyczne. Szczególnie interesujące dla kształtu współczesnej kultury wydają się zależności między strukturą i sposobami funkcjonowania platform społecznościowych a polem sztuki.

Sieć przestaje być jedynie medium artystycznym, a staje się także częścią świata sztuki. Zjawisko to ma charakter relacyjny: z jednej strony artyści funkcjonujący w kulturze Internetu zmieniają architekturę sieci, z drugiej zaś Internet – w tym media społecznościowe – wpływa na język wizualny sztuki, współtworząc nową estetykę.

Sztuka, nierzadko funkcjonująca jak papierek lakmusowy rzeczywistości społeczno-kulturowej bądź jak „system wczesnego reagowania”, antycypując pewne zmiany, diagnozuje je znacznie wcześniej niż teoria społeczno-kulturowa. Bardzo często też komunikuje lub wypracowuje nowe rozwiązania.

Artyści: Bownik, Kuba Dąbrowski, Zuza Golińska, Maurycy Gomulicki, Katarzyna Korzeniecka, Magdalena Łazarczyk, Dominika Olszowy, Karol Radziszewski, Szymon Rogiński, Jana Shostak.

Kuratorzy: Monika Szewczyk, Waldemar Tatarczuk

Czego się dowiedziałeś z Facebooka?
Od 5 do 26 października 2018 roku
Galeria Arsenał w Białymstoku

Dodaj komentarz