Jacek Damięcki Architektura jako doświadczenie przestrzeni

Wystawa prezentuje twórczość jednego z najciekawszych warszawskich architektów, który przez całe życie konsekwentnie i bezkompromisowo opracowuje własną koncepcję przestrzeni.

Jacek Damięcki, „Architektura jako doświadczenie przestrzeni”, Muzuem Architektury we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Jacek Damięcki, „Architektura jako doświadczenie przestrzeni”, Muzuem Architektury we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Jego działania w przestrzeni miasta miały za zadanie wpływać na kontakty międzyludzkie. W tym rozumieniu plac miejski nie istniał jako pusta przestrzeń – posiadał znaczenie emocjonalne i duchowe. Makroinstalacje to projekty wystawiennicze w makroskali, w których człowiek jest traktowany jako punkt docelowy. Architekt zrealizował dwie największe instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej w Polsce: wystawę terenową Warszawa XXX w 1974 roku oraz Chmurę w 1994 roku (obie na placu Piłsudskiego w Warszawie).

Jacek Damięcki jest absolwentem Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 60. współpracował z Lechem Tomaszewskim i Jerzym Sołtanem w Zakładach Artystyczno-Badawczych stołecznej Akademii Sztuk Pięknych. We Francji wraz z Shadrachem Woodsem współtworzył projekt restrukturyzacji centrum Frankfurtu – wielkoskalowej struktury zogniskowanej wokół kilku ośrodków, będącej przykładem architektury policentrycznej. Od lat 60. pracuje nad cyklami projektowymi z zakresu architektury, wystawiennictwa, instalacji przestrzennych i malarstwa.
Ponad dwadzieścia projektów konkursowych i studialnych Jacek Damięcki opracował razem z Janem Gootsem – belgijskim architektem, absolwentem Wydziału Architektury Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych Sint-Lucas w Brukseli. Jan Goots przyjechał do Warszawy, by kontynuować studia architektoniczne w latach 1968–1971 na Wydziale Rzeźby stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, pod kierunkiem architekta prof. Oskara Hansena. Zajmował się informacjami wizualnymi w przestrzeni i architekturze. Równocześnie współpracował z Zakładami Artystyczno-Badawczymi przy temacie Modelowy projekt taniego osiedla mieszkaniowego w Limie (Peru).
Z olbrzymiego dorobku Jacka Damięckiego i Jana Gootsa na wystawie prezentowanych jest zaledwie kilka projektów.

Łączy je poszukiwanie formy, wyjście z siatki ulicznej, planu i przedłużenie przestrzeni w horyzont. Wszystkie opierają się na akcie powoływania struktur zwartych, w których podobne znaczenie mają pion i poziom, puste i pełne oraz przestrzenne rozumienie parceli. Propozycje nasze to perforowane struktury, które wchłaniają wszystko, co było wcześniej na ich miejscach, bo mają siłę przywoływania tego, co zanikło – mówią autorzy.

Wystawa współorganizowana z Fundacją Polskiej Sztuki Nowoczesnej. Kuratorzy: Sarmen Beglarian, Małgorzata Kuciewicz – koordynatorka, współpraca kuratorska: Sylwia Szymaniak
Projekt graficzny: Tomasz Bersz konserwacja archiwaliów: Wojciech Chrościcki, Michał Kożurno, Małgorzata Kryńska, Sylwia Popławska, Sławomir Zieliński opracowanie materiałów filmowych: Michał Januszaniec
Projekt ekspozycji: Jacek Damięcki, Simone De Iacobis wykonanie makiet architektonicznych: Mubariz Aghayew wykonanie architektury ekspozycji: Studio4Projekty
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Jacek Damięcki Architektura jako doświadczenie przestrzeni
Od 28 września do 28 października 2018 roku
Kuratorzy: Sarmen Beglarian, Małgorzata Kuciewicz
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Dodaj komentarz