Marcin Chomicki

Marcin Chomicki traktuje swoje rzeźby-obiekty jako rozrastające się komórki organizmu, zmieniające przestrzeń miejską. Zachowują się jak autonomiczne, samowystarczalne byty gotowe ewoluować w bardziej złożone, ekspansywne struktury.

Marcin Chomicki, „Cząstki elementarne”, 2017, obiekt, drewno, akryl, zdjęcie dzięki uprzejmości artysty (źródło: materiały prasowe organizatora)

Marcin Chomicki, „Cząstki elementarne”, 2017, obiekt, drewno, akryl, zdjęcie dzięki uprzejmości artysty (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prezentowane na wystawie rzeźby są formami wyjściowymi, które mogą zostać użyte do stworzenia małej architektury modularnej dla Warszawy. Artysta nawiązuje w swojej koncepcji do idei integracji sztuk – procesu łączenia w jednej formie rzeźby, architektury, malarstwa i założeń przestrzennych. Utylitarne rzeźby będą zmieniać zastaną przestrzeń, wydobywając jej walory oraz inicjując proces integracji mieszkańców. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera fakt modułowości obiektów. Otwiera to nieskończone możliwości przekształcania i dostosowywania przestrzeni do potrzeb użytkowników. Istotnym elementem jest udział roślin jako żywego materiału rzeźbiarskiego.

Inspiracją dla rzeźb są między innymi obiekty małej architektury napotkane w przestrzeni miejskiej Warszawy, będące poddanymi entropii powidokami modernistycznej wizji miasta. Wyjęte z kontekstu miasta, rozłożone na cząstki elementarne i przetworzone w nową formę, powrócą w przestrzeń miejską ze zdwojoną siłą.

Marcin Chomicki (ur. 1976) – ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2005) oraz asyriologię na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego (2000). Od 2004 roku pracuje jako asystent na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni, w 2011 uzyskał stopień doktora sztuk pięknych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Zajmuje się sztuką w przestrzeni publicznej, malarstwem, fotografią, animacją 3D. Współzałożyciel i współprowadzący Galerię 2.0, która działała przy ASP w Warszawie w latach 2009–2013. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Marcin Chomicki. Cząstki elementarne
Kuratorka: Julia Harasimowicz
Wernisaż: 28 września 2018 roku, godz. 19.00
Od 29 września do 14 października 2018 roku
Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie

Dodaj komentarz