Konferencja Innowacyjne Eco – Miasto

W jaki sposób tworzyć bardziej zielone, innowacyjne i przyjazne mieszkańcom miasta? O tym rozmawiać będą eksperci w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz przedstawiciele samorządów lokalnych, administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych, którzy spotkają się na Międzynarodowej Konferencji Innowacyjne Eco-Miasto. W programie wystąpienia, prezentacje i dyskusje oraz wymiana dobrych praktyk.

„Innowacyjne Eco-Miasto”, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (źródło: materiały prasowe organizatorów)

„Innowacyjne Eco-Miasto”, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Wydarzenie odbędzie się w dniach 27-28 września 2018 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Organizatorami konferencji są Ambasada Francji w Polsce, Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Konferencja dofinansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Ośrodki miejskie w Polsce i na świecie dynamicznie się rozwijają, co łączy się również z presją na środowisko naturalne. Już dziś ma tu swoje źródło 75% emisji gazów cieplarnianych. Konferencja Innowacyjne Eco-Miasto będzie okazją do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób miasta mogą kontynuować swój rozwój, ograniczając jednocześnie negatywny wpływ na środowisko oraz zapewniając mieszkańcom warunki do godnego, zdrowego życia. Uczestnicy wydarzenia przyjrzą się wyzwaniom takim jak inwestycje w infrastrukturę, włączanie mieszkańców w rozwój miasta czy wykorzystanie dostępnych modeli finansowania. Będą również mogli poznać rozwiązania, które sprawdziły się w innych miastach w Polsce i Europie.
Konferencja będzie okazją do spotkania ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii, przedstawicieli organów administracji centralnej oraz międzynarodowych instytucji, reprezentantów miast z Polski i zagranicy, delegatów biznesu i jego otoczenia oraz organizacji pozarządowych.
Dzięki ustanowieniu Agendy Miejskiej UE w 2016 roku europejskie miasta zyskały możliwość, by w ramach tworzonych partnerstw w większym stopniu wpływać na unijną politykę w kwestiach, które bezpośrednio dotyczą rozwoju miast. Wśród priorytetowych tematów agendy znalazły się m.in. jakość powietrza, gospodarka o obiegu zamkniętym, przystosowanie do zmian klimatu, zmiany w modelu energetycznym, zrównoważone użytkowanie gruntów czy mobilność. Konferencja Innowacyjne Eco-Miasto będzie okazją do przedyskutowania powyższych zagadnień oraz promowania sprawdzonych rozwiązań.
Podczas konferencji odbędą się wystąpienia i prezentacje ekspertów, będzie również czas na pytania i komentarze uczestników. Przedstawiciele samorządów będą mieli także okazję do wymiany dobrych praktyk w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju. Po każdej ze szczegółowych sesji tematycznych przewidziano czas na dyskusję.
Elementem konferencji będzie również podsumowanie projektu Eco-Miasto. Ogłoszeni zostaną zwycięzcy konkursu dla miast, nastąpi także rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci i młodzieży Zakręceni w przestrzeni.

Konferencja Innowacyjne Eco–Miasto
Od 27 do 28 września 2018 roku
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
Warszawa

Dodaj komentarz