1. Kongres Edukacji Architektonicznej

Organizowany przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich oraz partnerem NIAiU Narodowym Centrum Kultury Kongres jest pierwszym wydarzeniem w Polsce, które tworzy przestrzeń do dialogu i wymiany doświadczeń dotyczących szeroko pojętej edukacji architektonicznej.

„Kongres edukacji architektonicznej”, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (źródło: materiały prasowe organizatorów)

„Kongres edukacji architektonicznej”, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (źródło: materiały prasowe organizatorów)

1. Kongres Edukacji Architektonicznej odbędzie się w dniach 10-13 października w zamku w Tucznie. Udział jest darmowy.
Kongres to spotkanie przedstawicieli różnych jednostek działających na terenie całego kraju, zajmujących się szerzeniem i popularyzacją wiedzy o architekturze i urbanistyce. Wydarzenie, trwające cztery dni, odbywa się w wyjątkowej przestrzeni historycznej zamku w Tucznie. W programie pojawią się panele dyskusyjne, w których zaproszeni goście opowiedzą o sytuacji edukacji architektonicznej w kraju. Swój udział potwierdzili przedstawiciele m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Instytutu Dizajnu w Kielcach, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Izby Architektów oraz programu Księga Przestrzeni. W trakcie Kongresu odbędą się również warsztaty ukazujące temat architektury w nieoczywisty sposób. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z elementami design thinking oraz z przeszkodami, z jakimi spotykają się niepełnosprawni w przestrzeni.

Rekrutacja na 1. Kongres Edukacji Architektonicznej trwa do 18 września.

10.10.2018

Dzień I (środa)

Wyjazd godz. 9:00 z Warszawy
Otwarcie Kongresu, przedstawienie Organizatorów i Partnerów

11.10.2018

Dzień II (czwartek)

Wykład otwierający
I PANEL Edukacja w działaniu – zaprezentowanie podmiotów, które szerzą wiedzę o architekturze i przestrzeni na skalę lokalną.
II PANEL Popularyzacja edukacji – pochylimy się nad tematem rozpowszechniania i udostępniania wiedzy dotyczącej architektury i urbanistyki.
III PANEL Instytucja edukuje – zaprezentowanie dużych instytucji, prowadzących projekty z zakresu edukacji architektury na skalę krajową.
Każdy z paneli zakłada krótką prezentację projektów edukacyjnych z wybranych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem problemów jakie wystąpiły podczas realizacji projektu. Po zakończeniu każdego z paneli przewidziana jest dyskusja.

12.10.2018

Dzień III (piątek)

Warsztaty cz. I: Czego potrzebują nasi użytkownicy? Elementy design thinking warsztaty poprowadzi Iwo Zmyślony, posługując się metodologią design thinking, skupiając się na zagadnieniu identyfikacji odbiorców kultury oraz sposobach przekazu z zastosowaniem najefektywniejszych metod komunikacji, szczególnie konsultacji społecznych.

Warsztaty cz. II: Fundacja Polska Bez Barier poprowadzi warsztaty, których głównym celem będzie ukazanie przeszkód jakie architektura może stworzyć osobom z niepełnosprawnością. Uczestnicy będą mogli sami przekonać się w praktyce jakim wyzwaniem może być wykonywanie codziennych czynności i jakie bariery mogą napotkać niepełnosprawni w przestrzeni miejskiej.

13.10.2018

Dzień IV (sobota)
Spotkanie podsumowujące Kongres
Powrót do Warszawy

1. Kongres Edukacji Architektonicznej
Od 10 do 13 października 2018 roku
Zamek w Tuczynie

Dodaj komentarz