RESEARCH TANK: Sztuka / Kierunki / Konteksty

RESEARCH TANK dokumentuje i popularyzuje badania z zakresu historii sztuki i antropologii wizualnej, kładąc szczególny nacisk na potencjał poznawczy sztuki i jej społeczno-polityczne konteksty.

RESEARCH TANK: Marina Gržinić  (źródło: materiały prasowe organizatora)

RESEARCH TANK: Marina Gržinić (źródło: materiały prasowe organizatora)

W swojej pierwszej odsłonie RESEARCH TANK w całości oddaje głos badaczkom z Europy Środkowo-Wschodniej: Marinie Gržinić, Caterinie Predzie i Emese Kürti. Próbuje dokonać tym samym rewizji geografii artystycznej i uzupełnienia historii sztuki „pisanej” z zachodniej perspektywy. Poruszając zagadnienia nekropolityki, sztuki w obliczu dyktatur oraz artystycznych strategii oporu, staje się rodzajem przewodnika dla tych, którzy zainteresowani są, ujmowanymi w możliwie interdyscyplinarnej perspektywie, miejscami spotkań sztuki i polityki.

Wykład Mariny Gržinić podejmować będzie temat sztuki w obliczu neoliberalnego globalnego kapitalizmu i kryzysu migracyjnego. Z tej perspektywy przyjrzymy się głównym zmianom teoretycznym i artystycznym, jakie zaszły w dyskursie i praktyce współczesnego pola sztuki. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną także prace, które podejmują dyskusję na temat sztuki jako przestrzeni antagonizmu.

Marina Gržinić – filozofka, artystka, teoretyczka sztuki. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, gdzie wykłada postkonceptualne praktyki artystyczne. W swoich pracach skupia się na badaniu teorii ideologii, technologii, biopolityki/nekropolityki i transfeminizmu w kontekście zdekolonizowanej tożsamości. Współpracowniczka Instytutu Filozofii w Słoweńskiej Akademii Sztuki i Nauk w Lublanie. Autorka książki Re-Politicizing Art, Theory, Representation and New Media Technology (2008).

Marina Gržinić. Nekropolityka i polityczne wymiary sztuki współczesnej
Organizator: Fundacja Nośna w Krakowie
15 września 2018 roku, godz. 18.00
Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie

Dodaj komentarz