Wymień nazwiska trzech artystek…

!W.A.R. Women Art Revolution to dokument oparty na pasjonujących, szczerych, zabawnych i zabarwionych politycznie wywiadach, przeprowadzanych w ciągu 40 lat. Rozmówczynie i rozmówcy opowiadają o dyskryminacji kobiecych prac w muzeach i galeriach. Świat sztuki był tak zdominowany przez mężczyzn, że wiele osób nie potrafiło wymienić nazwiska żadnej innej artystki niż Frida Kahlo.

!W.A.R. (źródło: materiały prasowe organizatora)

!W.A.R. (źródło: materiały prasowe organizatora)

Poprzez wywiady, materiały dokumentalne i dzieła sztuki film śledzi zmiany w sztuce feministycznej. Rozpoczyna się prezentacją protestów przeciwko wojnie i w poparciu praw obywatelskich na początku lat sześćdziesiątych i śledzi rozwój sztuki feministycznej do lat siedemdziesiątych XX wieku. Reżyserce Lynn Hershman Leeson zależało na przedstawieniu nieznanych dotąd prac feministek, odmiennych od pokazywanych lub omawianych w tamtym czasie dzieł w muzeach i galeriach, ale mocno powiązanych z ówczesnymi wydarzeniami historycznymi. Pierwsze wywiady Hershman Leeson zaczęła przeprowadzać jako młoda artystka i kontynuowała je przez wiele lat, chcąc dokładnie pokazać przemiany zachodzące w ruchu kobiet i w ich pracach. !W.A.R. to historia walki artystek o równouprawnienie na przestrzeni 40 lat.

Tytuł filmu nawiązuje do Women Artists in Revolution (WAR), organizacji powstałej w latach sześćdziesiątych XX wieku jako koalicja mająca na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat przeszkód w karierze, na jakie napotykają kobiety-artystki. Rachel Rosenthal stwierdza w filmie, że wiele z tych zagadnień rozpoczęło się na poziomie podstawowym, ponieważ kobiety-artystki nie pojawiały się w opracowaniach i książkach na temat historii sztuki.

Wszystkie rozmówczynie, opowiadając, jak zdominowany przez mężczyzn był świat sztuki, dzielą się swoimi osobistymi historiami. Są wśród nich m.in.: Judy Chicago, Martha Rosler, Yvonne Rainer, Carolee Schneeman i grupa aktywistek Guerrilla Girls.

Pokaz filmu towarzyszy wystawie Jacqueline Livingston. W cieniu feminizmu. Na obrzeżach sztuki amerykańskiej lat 60. i 70. XX w., zorganizowanej przy wsparciu finansowym Ambasady USA w Polsce oraz we współpracy z American Corner Gdańsk i Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku.

!W.A.R. Women Art Revolution, reż. Lynn Hershman Leeson
Pokaz filmu i dyskusja
Koordynacja pokazu: Maja Bieńkowska
13 września 2018 roku, godz. 18.00
Muzeum Narodowe w Gdańsku / Gdańska Galeria Fotografii

Dodaj komentarz