Thomas Mann przemawia do niemieckich słuchaczy

Niemieccy słuchacze! Przemówienia radiowe z lat 1940–1945 Thomasa Manna w przekładzie Małgorzaty Łukasiewicz i z posłowiem Michała Głowińskiego ukazały się 12 września nakładem Wydawnictwa Ossolineum.

Thomas Mann, „Niemieccy słuchacze! Przemówienia radiowe z lat 1940–1945”

Thomas Mann, „Niemieccy słuchacze! Przemówienia radiowe z lat 1940–1945”

Jesienią 1940 roku rozgłośnia BBC zwróciła się do Thomasa Manna, by za jej pośrednictwem komentował wydarzenia toczącej się wojny i starał się wpływać na niemiecką opinię publiczną. Przebywający w Ameryce pisarz wyraził zgodę i przez pięć następnych lat, raz w miesiącu, przemawiał do tych mieszkańców Niemiec i innych krajów Europy, którzy mieli możliwość i odwagę go słuchać.

W kolejnych audycjach Mann demaskował kłamstwa nazistowskiej propagandy i głosił wartości wolnego świata. Stale, bez względu na aktualną sytuację na frontach, dawał wyraz przekonaniu o nieuchronnej klęsce Hitlera i zapewniał, że nie będzie ona – a w każdym razie nie musi być – klęską Niemiec.

Thomas Mann, Niemieccy słuchacze! Przemówienia radiowe z lat 1940–1945
Premiera: 12 września 2018 roku
Wydawnictwo Ossolineum

Dodaj komentarz