Leon Tarasewicz. Malarstwo

Książka Leon Tarasewicz. Malarstwo jest nie tylko katalogiem do zakończonej w Galerii Foksal wystawy Leona Tarasewicza Jerozolima, ale zaprojektowana została również jako wydawnictwo rekapitulujące dotychczasową współpracę Leona Tarasewicza z Galerią Foksal.

„Leon Tarasewicz. Malarstwo” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Leon Tarasewicz. Malarstwo” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Redakcji publikacji podjęła się Milada Ślizińska – kuratorka wystaw Tarasewicza zarówno w Galerii Foksal, jak i poza siedzibą galerii. Redaktorka, znająca artystę i śledząca jego drogę twórczą od 1984 roku, wytypowała autorów tekstów i dokonała wyboru fotografii. Jednak przede wszystkim wykonała znakomitą pracę badawczą w postaci uporządkowania chronologii zdarzeń oraz skorygowania błędnych zapisów, pojawiających się w różnych publikacjach i archiwaliach odnoszących się do twórczości Tarasewicza. W tekście wprowadzającym Milada Ślizińska przedstawiła malarstwo Tarasewicza, w kontekście jego aktywności w Galerii Foksal, w ujęciu diachronicznym, nadającym całej publikacji znaczenie ważnego materiału źródłowego dla badaczy sztuki współczesnej.

Równie istotne są eseje Wiesława Borowskiego i Gabrielli Cardazzo. Borowski opisuje swoje kontakty z artystą i jego sztuką ujawniając przy tym kulisy działalności Galerii w trudnym okresie lat 80. Ukazuje początki kooperacji z twórcą na tle skomplikowanej sytuacji politycznej, społecznej, a także kulturowej w Polsce. Wprowadza też bardziej osobiste akcenty (opisy zdarzeń, wypadków), nadające współpracy wymiar przyjaźni i wzajemnych korzyści ze wspólnych spotkań.

Bardziej jeszcze osobisty charakter ma esej Gabrielli Cardazzo. Autorka wskazuje jak spotkania z artystą i kręgiem ludzi związanych z Galerią Foksal wpłynęły na jej zainteresowania, inspiracje a nawet fascynacje nie tylko malarstwem Tarasewicza, ale całą tą częścią Europy. Początki znajomości oraz kontaktów Borowskiego i Cardazzo z Leonem Tarasewiczem datują się na lata 1984 i 1985. Przypadają niemal na czas oficjalnego debiutu artysty, zaraz po ukończeniu przez niego warszawskiej ASP. To ponad 30 lat znajomości. Zapewne o różnym stopniu intensywności, ale bez wątpienia szereg wspólnych przeżyć, refleksji, dialogów wciąż czeka na swój opis.

Cennym uzupełnieniem wyżej wymienionych tekstów jest wywiad przeprowadzony przez Jakuba Banasiaka z Leonem Tarasewiczem. W rozmowie z krytykiem twórca definiuje znaczenie Galerii, z jej historycznymi, przestrzennymi, a nawet transcendentnymi walorami, dla swoich poszukiwań artystycznych. Wyjaśnia także zmianę pierwotnych planów.

Spotkanie propocyjne poprowadzi Lech Stangret – koordynator projektu. Udział wezmą: Leon Tarasewicz, Milada Ślizińska – redaktor publikacji oraz autorzy tekstów: Jola Gola, Jakub Banasiak, Wiesław Borowski

Spotkanie promujące książkę Leon Tarasewicz. Malarstwo
12 września 2018 roku, godz. 18.00
Galeria Foksal w Warszawie

Dodaj komentarz