Tomasz Struk. Prześwity i (nie)pamięci

Rok 2018 – upływający pod znakiem grafiki artystycznej – jesienią wchodzi w kulminacyjną fazę. Główną imprezą towarzyszącą tegorocznej jubileuszowej 10. edycji Triennale Grafiki Polskiej jest wystawa prac Tomasza Struka Prześwity i (nie)pamięci, która zaprezentowana zostanie w trzech miejscach: Galerii ASP Rondo Sztuki, BWA w Katowicach oraz Muzeum Śląskim. Stanowi ona retrospektywny przegląd dorobku w 14 lat po przedwczesnej śmierci Artysty– jednego z najbardziej znaczących polskich twórców, wywodzących się z katowickiej Uczelni.

Tomasz Struk, „Prześwity i (nie)pamięci” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tomasz Struk, „Prześwity i (nie)pamięci” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa obejmuje reprezentację wszystkich etapów twórczości – począwszy od eksperymentów towarzyszących tworzeniu wizualnego języka, poprzez kształtowanie się emblematycznych struktur, będących tworzywem dla powstania ostatecznych form twórczych, tzw. przekształceń (stanów), wyrażonych za pomocą wielu mediów – od rysunku, grafiki i fotografii, przez malarstwo, aż po instalacje przestrzenne. Struk w swojej twórczości w metaforyczny sposób porusza tematy związane z genealogią gestu oraz pamięci, rozumianej jako doświadczenie z pogranicza życia zbiorowego i indywidualnej egzystencji. Struktura powierzchni, zamknięta często w radykalnej konstrukcji geometrycznego sześcioboku, stała się znakiem rozpoznawczym jego praktyki artystycznej, którą traktować można jako jedno dzieło w procesie. Dzieło niedokończone i przez to otwarte…

Prezentująca prace na papierze (rysunki, fotografie, frottage, i oczywiście grafiki) odsłona wystawy w Rondzie Sztuki poświęcona będzie właśnie poszukiwaniu i kształtowaniu się artystycznego języka: krystalizowaniu form, zdeterminowanych logiką graficznego myślenia, odkrywających sensy w materii gestu, śladu i odbicia. Integralnymi elementami pokazu jest prezentacja instalacji Stan pamięci w przestrzeni Muzeum Śląskiego oraz wystawa prac malarskich i obiektowych w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach.

Tomasz Struk. Prześwity i (nie)pamięci
Kuratorzy wystaw w Rondzie Sztuki i Muzeum Śląskim: Grzegorz Hańderek i Roman Lewandowski
Kurator wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej BWA: Roman Lewandowski
Wystawa w Rondzie Sztuki otwarta od 7 września 2018 roku,
Wernisaż w Rondzie Sztuki: 14 września 2018 roku, godz. 17.00
Wernisaż w Galerii BWA w Katowicach: 14 września 2018 roku, godz. 18:00

Dodaj komentarz