Konferencja Geometria w dyskursie – dyskurs w geometrii

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zaprasza na 4. Międzynarodową Konferencję Naukowo-Artystyczną Geometria w dyskursie – dyskurs w geometrii pt. Złożoność (Complexity). Celem Konferencji jest przedstawienie i omówienie aktualnych badań dotyczących zależności między różnymi znaczeniami złożoności, a formą wizualną, treścią i kontekstem współczesnych praktyk artystycznych z obszaru sztuki geometrycznej oraz prezentacja i omówienie aktualnych dyskursów.

„Complexity” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Complexity” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Do dyskusji zaproszono artystów, krytyków, kuratorów, teoretyków i historyków sztuki, dla których istotnym obszarem badań jest sztuka geometrii i jej obecne przemiany. Zaproszeni są także przedstawiciele innych nauk zainteresowanych teorią złożoności.

Geometria Dyskursywna (ang. Discursive Geometry) odnosi się do wybranych indywidualnych postaw artystycznych z obszaru szeroko rozumianej sztuki geometrycznej, charakteryzujących się silnym akcentowaniem warstwy dyskursywnej dzieł, zerwaniem z postulatem poszukiwania zasad uniwersalnych i postawieniem na sztukę z wyra- źnymi referencjami do codziennej rzeczywistości. Istotą Geometrii Dyskursywnej jest dialogiczność oparta na interpretacji i reinterpretacji podejmowanych dotychczas wątków o charakterze filozoficznym, analitycznym lub kontekstualnym, dekonstrukcja języka właściwego sztuce konkretnej oraz twórczość na pograniczu wielu dyskursów. W tym sensie Geometria Dyskursywna ustanawia nowe oblicze sztuki konkretnej.

W trakcie konferencji wygłoszone zostaną 22 referaty i autoprezentacje, zostaną otwarte 2 międzynarodowe wystawy, a także odbędą się 2 koncerty kameralne. W wydarzeniu bierze udział 78 uczestników z 17 krajów, w tym z Austrii, Danii, Ekwadoru, Francji, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Korei Południowej, Niemiec, Norwegii, Polski, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, USA, Węgier i Włoch.

4. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna
Geometria w dyskursie – dyskurs w geometrii: Złożoność (Complexity)
Od 8 do 12 września 2018 roku
Konferencja odbędzie się w dwóch miejscach:
8 września 2018 roku na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie
9-12 września 2018 roku w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Korzecku

Dodaj komentarz