X Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto

7 września wernisażowym spacerem po ulicach Lublina rozpocznie się Festiwal Otwarte Miasto. Przewodnim motywem tegorocznej edycji wydarzenia jest „wzajemność”. Miasto jest przestrzenią wzajemności ze swojej istoty. Platon uważał, że miasta powstają „dlatego, że żaden z nas nie jest samowystarczalny, tylko mu potrzeba wielu innych”.

X Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto (źródło: materiały prasowe organizatora)

X Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ulice i place, zaułki i świątynie, skwery i parki, bazary i sklepy, kawiarnie i urzędy są miejscami ludzkich interakcji. Miasto wyznacza ramy przestrzenne, czasowy rytm i hierarchię społeczną. Nieustannie trwający festiwal wzajemności wciąż na nowo stwarza miasto. Rządzi nim zarówno logika konkurencji i walki, lęków i resentymentu, co bezinteresowności, solidarności i daru.

W naznaczonej nadmiarem znaczeń odciśniętych przez historię i współczesne praktyki społeczne przestrzeni centrum Lublina, na marginesach wielkiej historii, obok tysięcy małych opowieści napisanych ludzkim losem, artyści opowiedzą własne historie. Tym razem, inaczej niż w latach poprzednich, swoje prace zaprezentują przede wszystkim artyści na trwałe związani z Lublinem: Tomasz Bielak i Monika Zadurska-Bielak, Magdalena Franczak, Mirosław Nordyk Jurczuk, Kolektyw kilku.com (Aleksander Janas/Idalia Smyczyńska/Paweł Szarzyński/Robert Zając), Jarosław Koziara, Robert Kuśmirowski, Kamil Stańczak i Katarzyna Szczypior. Obok nich swoje prace zaprezentują: Krzysztof Sołowiej z Poznania, czeski artysta Pavel Doskočil, Sofie Muller z Belgii i Holender Henk Visch.

Kuratorami tegorocznej edycji festiwalu są Anna Nawrot i Mirosław Haponiuk.

X Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto
Organizator: Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża w Lublinie
Od 7 września do 5 października 2018 roku
Lublin

Dodaj komentarz