Zmysły w projektowaniu architektonicznym oraz urbanistycznym

W dobie rozwoju nauk z zakresu neurologii, biologii, behawioryzmu, ergonomii, kulturoznawstwa i wielu innych odkrywamy zupełnie nowe aspekty związane z projektowaniem i kształtowaniem środowiska życia człowieka.

„Zmysły w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym”, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej (źródło: materiały prasowe organizatorów)

„Zmysły w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym”, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Konferencja jest wydarzeniem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Do udziału w niej zaproszeni są wszyscy zainteresowani zagadnieniami współtworzenia przestrzeni (urbanistycznej, architektonicznej, kulturowej, antropologicznej, artystycznej, sensorycznej, itp.) oraz jej ochrony. Organizatorzy chcą również usłyszeć głosy instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie i ochronę krajobrazu kulturowego, a także opinie odbiorców i użytkowników architektury.
Podczas konferencji będzie można zastanowić się między innymi nad następującymi kwestiami:
• Czym nowe wymiary teoretyzowania o zmysłach (neurokognitywny, neurobiologiczny, neuroestetyczny, technologiczny) mogą skutkować dla praktyki architekta oraz urbanisty?
• Jak uruchomienie pojęcia zmysłów wpływa na rozumienie takich pojęć jak ład przestrzenny, krajobraz miasta, architektura uniwersalna, architektura dostępna, edukacja przez architekturę, architektura dla dzieci, architektura dla seniora, dziedzictwo kulturowe?
• Czy architekci pojmują zmysły w ten sam sposób co inni profesjonaliści?
• W jakim stopniu pojmowanie zmysłowości oraz wzorce sensorycznie uwarunkowane są rozwojowo i kulturowo?
• Jak na zmysłowość wpływają procesy socjalizacji?
• Czy optymalizacja kosztów i przestrzeni jest wystarczającym usprawiedliwieniem aby owe wzorce zmieniać?
• Jakie miejsce w myśleniu projektowym zajmuje problem dysfunkcji cielesnych i mentalnych?
• Jakie miejsce wymienione problemy zajmują w politykach państw i instytucji międzynarodowych?
• Jakie funkcje pełnią dziś instytucje zajmujące się kształtowaniem i ochroną krajobrazu kulturowego
Ważnym elementem konferencji będzie także dyskusja z udziałem uznanych w świecie specjalistów – zarówno praktyków, jak i akademików – zajmujących się badaniami problematyki percepcji zmysłowej, technologii multisensorycznych, szeroko pojmowanego planowania i projektowania przestrzeni.
Pełna lista Gości znajduje się na stronie internetowej konferencji.

Organizatorami konferencji są:
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej;
Muzeum Śląskie w Katowicach;
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.

Zmysły w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym
Od 26 do 28 września 2018 roku
Muzeum Śląskie
Katowice

Dodaj komentarz