• 2018-08-28

ORNO. Luźne wątki

Lokal przy Wspólnej 63 w War­szawie – obec­nie siedziba galerii Raster – był przez pół wieku sklepem fir­mowym, wzorcownią i warsz­tatami Spółdzielni Rękodzieła Artystycz­nego ORNO, jednej z najsłynniejszych firm jubiler­skich i metaloplastycz­nych doby PRL-u. Nawiązując do historii miej­sca i wciąż widocz­nych szyldów na elewacji, już po raz trzeci zapraszamy na wystawę poświęconą związkom sztuki i rzemiosła.

„ORNO” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„ORNO” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ramach tegorocz­nej odsłony projektu ORNO zostana zaprezentowane prace wykorzystujące tradycyjne tech­niki tkac­kie: nowy dywan kolek­tywu Slavs and Tatars oraz obiekty Olafa Brzeskiego i Zbigniewa Ro­galskiego, które powstały przy współpracy z marką Bytom – polską firmą z tradycją w zakresie męskiego krawiec­twa sięgającą 1945 roku, od kilku lat tworzącą limitowane kolek­cje ubrań w kooperacji ze współczesnymi artystami.

ORNO. Luźne wątki
Od 1 do 15 września 2018 roku
Wernisaż: 1 września 2018 roku, godz. 18.00
Galeria Raster w Warszawie

Dodaj komentarz