Miasta i metropolie. Studia miejskie

W dniach od 3 do 28 września 2018 roku trwa rekrutacja do kolejnej edycji studiów podyplomowych Miasta i metropolie. Studia miejskie prowadzonych przez Instytut Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie (IBPP).

„Miasta i metropolie. Studia miejskie”, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej (źródło: materiały prasowe organizatorów)

„Miasta i metropolie. Studia miejskie”, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Jesienią rusza szósta odsłona studiów podyplomowych Miasta i metropolie. Studia miejskie. Zespół Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej zareagował na rosnącą wśród pracowników i kreatorów sektora kultury w miastach potrzebę pogłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej, która odpowiadałaby dzisiejszemu tempu zmian w tym obszarze. Organizatorami kierowała refleksja, że możliwości działania w systemie instytucji zajmujących się kulturą powinny zostać poszerzone o elementy związane z estetyką, metropolizacją, sieciowością i społecznym oddziaływaniem przestrzeni.
Podstawową ideą studiów podyplomowych jest stworzenie bazy współpracy pomiędzy światem akademickim a środowiskiem mającym realny wpływ na kształt przestrzeni publicznej w naszych miastach.

Studia podyplomowe zostały przygotowane z myślą o uczestnikach, którzy swoją aktywność zawodową i obywatelską zamierzają realizować w dosłownej i symbolicznej przestrzeni miasta. W urzędach miejskich, wydziałach kultury, placówkach edukacji kulturalnej i metropolitalnych instytucjach sztuki występuje coraz większe zapotrzebowanie na kompetentnych specjalistów w tym obszarze, rozumiejących relacje społeczne, polityczne, ekonomiczne, komunikacyjne czy estetyczne w przestrzeni miejskiej. Na zachodnich uczelniach istnieje stosunkowo długa tradycja interdyscyplinarnych urban studies. W Polsce studia nad miastem mają wciąż słabszą, niż wynikałoby z potencjału ludzkiego i badawczego, pozycję jako obszar działań akademickich. Tymczasem wyzwania, jakie stawia przed nami przestrzeń potransformacyjnych miast, są ogromne – zarówno w sferze badania i teoretycznej analizy, jak też (a może przede wszystkim) w zakresie praktycznych potrzeb i celów.

„Miasta i metropolie. Studia miejskie”, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej (źródło: materiały prasowe organizatorów)

„Miasta i metropolie. Studia miejskie”, Instytut Badań Przestrzeni Publicznej (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Instytut przykłada wszelkich starań, by studia charakteryzował nie tylko walor innowacyjności, ale także najwyższy stopnień profesjonalizmu. Do współpracy zaproszeni zostali znakomici wykładowcy, którzy są ekspertami i/lub praktykami w dziedzinach składających się na program studiów. Ma on charakter interdyscyplinarny, stąd w zespole znaleźli się kulturoznawcy, socjologowie, architekci, historycy sztuki, ekonomiści, prawnicy etc. Studia łączą teorię z praktyką, dlatego w obrębie zaproponowanych bloków tematycznych odpowiednio rozłożone zostały akcenty pomiędzy wiedzą a umiejętnościami.
Od 2013 roku partnerem Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej w organizacji i promocji studiów podyplomowych jest Narodowe Centrum Kultury.

Miasta i metropolie. Studia miejskie
Rekrutacja: od 3 do 28 września 2018 roku
Instytut Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie

Dodaj komentarz