Letnie Studium Miasta: forma otwarta

Młodzi badacze z 4 kontynentów w Lublinie, Warszawie i Szuminie! 26 sierpnia rusza pierwszy, międzynarodowy i interdyscyplinarny projekt Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki – Letnie Studium Miasta  (Urban Summer School).

„Letnia Studium Miasta”, NIAiU (źródło: materiały prasowe organizatorów)

„Letnia Studium Miasta”, NIAiU (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Na dwa tygodnie poligonem doświadczalnym dla młodych badaczy z Polski, Niemiec, Norwegii, Ukrainy, Rumunii, Tajwanu, Kosowa, Argentyny, Tunezji, Chorwacji, Republiki Południowej Afryki, Azerbejdżanu, Filipin, Wietnamu, Chin i Bułgarii staną się realizacje pary powojennych polskich architektów, Oskara i Zofii Hansenów.
Do udziału w projekcie zgłosiło się 280 kandydatów z 40 krajów, spośród których wybrano 18 uczestników z 15 krajów na 4 kontynentach.

W trakcie 14 dni intensywnej pracy w trzech lokalizacjach, partycypanci spojrzą na problemy polskiej przestrzeni i blokowisk z całkowicie nowych pozycji badawczych. Analiza przeprowadzona przez uczestników będzie wieloaspektowa, bowiem ich doświadczenia i profesje obejmują nie tylko architekturę, urbanistykę czy projektowanie przestrzenne, ale też psychologię społeczną, socjologię oraz komparatystykę.

Poszukiwanie nowych sposobów opowiadania o polskiej architekturze to jedna z misji Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Kontekst międzykontynentalny w szukaniu nieoczywistych form rewitalizacji przestrzeni wspólnych – jak te na osiedlu Słowackiego w Lublinie może nas zaskoczyć – mówi Izabela Pastuszko, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Komisarz projektu.

Praca w grupie młodych badaczy z bardzo zróżnicowanymi zainteresowaniami i wykształceniem może być ciekawym wyzwaniem i przynieść wartościowe rezultaty. Wymiar międzynarodowy Letniego Studium Miasta wniesie świeżość w dyskusję o przestrzeni naszych osiedli mieszkaniowych, a wszyscy uczestnicy mają szansę nauczyć się wiele od siebie nawzajem. Kacper Kępiński, Specjalista ds. edukacji, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Koordynator projektu.

Projekt realizowany jest we współpracy z Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo Wschodniej we Lwowie, które ma doświadczenie z wcześniej organizowanej szkoły letniej Wizje i Doświadczenia.

Spostrzeżenia i wnioski, dotyczące przestrzeni życia w Polsce, wypracowane w trakcie wykładów, dyskusji i pracy terenowej, zostaną przedstawione podczas otwartej prezentacji i zamykającej dyskusji w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Więcej o Formie Otwarta Hansenów – radykalny humanizm w architekturze modernizmu
Forma Otwarta to koncepcja, w której świetle architektura spełnia funkcję ramy dla życia i działa dopiero wówczas, gdy korzystają z niej ludzie. Materia architektoniczna nie jest dla projektanta celem samym w sobie, lecz tłem społecznych relacji. Realizacje Hansenów wyprzedziły myślenie o projektowaniu partycypacyjnym, dostępnych mieszkaniach i przestrzeniach wspólnych. Ich architektura miała stanowić ramy codziennych rytuałów i praktyk mieszkańców. Synergia okoliczności, takich jak osiągnięcia architektów skupionych wokół CIAM i Team X, czy też rozwój technologii prefabrykacji i naciski władz Polski Ludowej na szybką rozbudowę dzielnic mieszkalnych stały się katalizatorami umożliwiającymi realizację wizji architektów-humanistów. Mając świadomość braku zindywidualizowanego podejścia do publicznej gospodarki mieszkaniowej w PRL, poszukiwali formy, która pozwoliłaby mieszkańcom stać się częścią procesu tworzenia otaczającej ich przestrzeni.

Jak pracujemy?
→ Interdyscyplinarność: rozumiana jako uczenie się od siebie nawzajem, wspólne stawianie pytań zamiast jedynie dowodzenia słuszności sformułowanych tez.
→ Badania w działaniu (Action research): metoda zakładająca, że osoby badane stają się badaczami, aktywnie uczestnicząc w projekcie.
→ Wpływ: liczymy, że efekty wspólnej pracy wniosą istotny wkład w dyskusję na temat zachowania dobrej jakości życia na osiedlach mieszkaniowych XX wieku
→ Autentyczność: w trakcie działań budujemy relacje z codziennymi użytkownikami przestrzeni osiedli, bazujemy na ich wiedzy i wspólnych doświadczeniach.

Letnie Studium Miasta organizatorzy kierują również do wszystkich zainteresowanych architekturą i urbanistyką. Szkole letniej towarzyszyć będzie ciekawy program wieczornych wykładów otwartych dla publiczności. Przygotowano także warsztaty adresowane do najmłodszych. W ich trakcie będzie można odkryć tajemnice Lublina, poznać warsztat architekta, tworzyć plany, zdobyć specjalistyczną wiedzę, a przede wszystkim odnaleźć odpowiedź na pytanie – co zrobić żeby w mieście się dobrze mieszkało?

 

Dodaj komentarz