Kondycja obrazu

Mazowiecki Instytut Kultury zaprasza na wystawę malarstwa Andrzeja Leśnika w Galerii Test w Warszawie.

Andrzej Leśnik, „Zapis / kondycja obrazu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Andrzej Leśnik, „Zapis / kondycja obrazu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Andrzej Leśnik urodził się 1959 roku w Głuszycy na Dolnym Śląsku. 1974/1979 PLSP w Poznaniu, 1979/1984 studia na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w PWSSP w Poznaniu, obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. W 1984 r. dyplom w zakresie Malarstwa w Pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka. Od 1984 roku pracownik macierzystej uczelni, obecnie jako prof. zwyczajny prowadzi zajęcia w I Pracowni Malarstwa na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem. Mieszka i pracuje na Wildzie w Poznaniu. Jest autorem wielu wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem ekspozycji zbiorowych w kraju oraz za granicą.

Artysta napisał o wystawie w Galerii Test:

Na wystawie zostaną zaprezentowane obrazy począwszy od cyklu Mamantra – malarski elementarz, poprzez Tabula rasa, Kod pamięci, aż do najnowszych prac z cyklu Pamięć obrazu i Zapisane w gwiazdach. Wymienione wyżej cykle obrazów nie stanowią zamkniętych całości – ani pod względem formalnym, jak i czasowym. Pierwszy z wymienionych cykli obrazów był dla mnie bardzo ważny, stanowił rewizję całego dotychczasowego dorobku malarskiego, był powrotem do rudymentów malarstwa. Kolejne obrazy następujących po sobie cykli powstawały jako kontynuacja podjętych wątków malarskich, od czasu do czasu dając początek nowym cyklom. Są obrazy które stanowią uzupełnienie poprzednich cykli, jak i te które kontynuują po czasie podjęty malarski wątek, czasami łącząc je albo wyznaczając nowe horyzonty malarskiego doświadczenia. Pokazane prace stanowią zapis drogi, malarskiej przygody, której początkiem jest powrót do rudymentów malarskich, drogi obranej jeszcze wcześniej, na dyplomie, koncepcji malarstwa jako Zapis, nazwanej przeze mnie dziś Zapisem kondycji obrazu.

Fragmenty tekstu Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego o twórczości Andrzeja Leśnika:

W stosunku do swoich obrazów, Leśnik z naciskiem używa określenia zapis, a chwilę później: pamięć. Oba te terminy łączą się w jedną znaczeniowo całość: stosując oba te pojęcia, artysta zwraca naszą uwagę na pozawizualną stronę swojego malarstwa. Kto wie, czy to właśnie nie w takiej chwili, w sposób bardzo wyraźny i już całkowicie świadomy, nie zostaje zastosowana leśnikowa zasada równowartości kreacji i efektu końcowego. Od tej chwili artysta traktuje obraz wyraźnie już dwutorowo czy dwupłaszczyznowo, podnosząc akt kreacji na taki poziom ważności, jakim cieszył się dotychczas wyłącznie finalny kształt obrazu. (…)

Andrzej Leśnik. Zapis / kondycja obrazu
Od 23 sierpnia do 19 września 2018 roku
Mazowiecki Instytut Kultury, Galeria Test w Warszawie

Dodaj komentarz