• 2018-08-21

Mono no aware

Japońskie Mono no aware ( 物の哀れ) wywodząc się z filozofii zen i buddyzmu jest  dość hermetycznym określeniem, któremu próżno by szukać odpowiednika w kulturze zachodu. Subtelność i niejednoznaczność tych słów nie wyczerpuje dosłowne tłumaczenie: mono – rzecz, aware – rodzaj zachwytu, melancholii wynikającej ze świadomości przemijania.  W takiej sytuacji  wydaje się być słusznym poszukiwanie translacji tego pojęcia w bardziej uniwersalnym obszarze, jakim jest sztuka. BWA Tarnów zaprasza 6 września na wernisaż wystawy Mono no aware ( 物の哀れ) autorstwa Jacka Machowskiego i Pawła Bińczyckiego.

„Mono no aware” ( 物の哀れ), BWA Tarnów (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Mono no aware” ( 物の哀れ), BWA Tarnów (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa w tarnowskim BWA pokazuje dwie postawy, które są próbą, z jednej strony zmierzenia się z Mono no aware, jako kategorią estetyczną, z drugiej zaś, stanowią poszukiwania w obrębie relacji zachodniego podejścia do japońskiej tradycji obrazowania, na zasadzie przetwarzania jej, adaptacji, czy też trawestacji. Grafiki Jacka Machowskiego i Pawła Bińczyckiego w przeważającej części zrealizowane są w technikach druku wypukłego. Jest to o tyle istotne, że nie tylko tematycznie, ale i  poprzez użyte medium, prace te naturalnie wpisując się w poruszaną problematykę drzeworytów gatunku Ukiyo-e, obrazów przemijającego świata. Kontrapunkt do wystawy, stanowi prezentacja drzeworytów z cyklu 36 widoków na górę Fuji Katsushiki Hokusai’a, będących dla autorów wystawy niedoścignionym wzorem, punktem odniesienia i źródłem inspiracji.

Paweł Bińczycki – urodzony w Rzeszowie w 1974 roku. Studia w Instytucie Sztuk Pięknych WSP w Rzeszowie. W latach 1998 – 2008 asystent na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, kolejno w pracowniach: prof. Włodzimierza Kotkowskiego, prof. Andrzeja Pietscha i prof. Krzysztofa Skórczewskiego. Tytuł doktora w 2009 roku na Krakowskiej ASP. Obecnie prowadzi Pracownię Grafiki Warsztatowej. 2018 roku zatrudniony na Wydziale Sztuki UR jako profesor nadzwyczajny.

Jacek Machowski (in. macha) jest artystą grafikiem, wykonującym prace w technikach grafiki warsztatowej. Zajmuje się także grafiką użytkową oraz projektowaniem graficznym. Ukończył Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracę dyplomową z grafiki wykonywał pod kierunkiem dr. P. Bińczyckiego i dr. M. Jachyma. W latach 2015 – 2018 wykładał na Wydziale Sztuki UR. Obecnie prowadzi zajęcia w Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie. Prace Machowskiego były eksponowane na wystawach krajowych oraz zagranicznych.

Mono no aware ( 物の哀れ), Paweł Bińczycki, Jacek Machowski
Wernisaż: 6 września 2018 roku
Od 6 września do 7 października 2018 roku
BWA Tarnów

Dodaj komentarz