Inny Wymiar w Białymstoku

Festiwal Inny Wymiar istnieje od 2007 roku. W 2013 roku pojawił się w nowej odsłonie, w ramach projektu Wschód Kultury, będącego formą współpracy kulturalnej trzech miast Polski Wschodniej (Białegostoku, Lublina i Rzeszowa) z krajami Partnerstwa Wschodniego. Tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się od 30 sierpnia do 2 września w Białymstoku. W programie kilkadziesiąt wydarzeń muzycznych, teatralnych, filmowych, fotograficznych oraz z dziedziny sztuk wizualnych.

Boullion Group, „Religious Aerobics”, „Kamikadze Loggia”, Pawilon gruziński, 55 Biennale w Wenecji, 2013, fot. Bobo Mkhitar , Galeria Arsenal (źródło: materiały prasowe organizatora)

Boullion Group, „Religious Aerobics”, „Kamikadze Loggia”, Pawilon gruziński, 55 Biennale w Wenecji, 2013, fot. Bobo Mkhitar , Galeria Arsenal (źródło: materiały prasowe organizatora)

Od samego początku główną ideą Festiwalu było prezentowanie bogactwa wielokulturowości Podlasia, w szczególności Białegostoku. Inny Wymiar promuje ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo, gdzie od wieków współegzystowali ze sobą Polacy, Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Litwini, Żydzi i Niemcy. Przywraca pamięć o utraconym, jednocześnie ukazując dokonania współczesne, łączy historię ze współczesnym działaniem artystycznym.

Wschód Kultury to projekt kulturalny integrujący środowiska artystyczne miast polski wschodniej (Białegostoku, Lublina, Rzeszowa) i artystów krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy), realizowany przez Narodowe Centrum Kultury oraz trzy wspomniane miasta. Ideą projektu jest wspólne odkrywanie tego, co niepowtarzalne w każdej z kultur, a także wymiana doświadczeń artystycznych. Z biegiem czasu Wschód Kultury stał się także pomostem włączającym naszych wschodnich partnerów w obieg kultury europejskiej.
Udział we wszystkich wydarzeniach pod szyldem Wschodu Kultury jest bezpłatny – impreza objęta jest patronatem programu Kultura Dostępna.

Wschód Kultury/Inny Wymiar
Od 30 sierpnia do 2 września 2018 roku
Białostocki Ośrodek Kultury, Miasto Białystok
Białystok

Dodaj komentarz