• 2018-08-17

Włochy w Gdańsku

Wystawa Włochy w Gdańsku jest pierwszą próbą ukazania dziedzictwa włoskiego w Gdańsku od XIV do końca XVIII wieku. To efekt projektu badawczego i konserwatorskiego, który był realizowany od 2014 roku pod kierunkiem profesora Marcina Kalecińskiego w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Wernisaż ekspozycji odbędzie się 22 września, a wystawę można oglądać do 31 grudnia.

Giovanni Francesco Barbieri zw. Il Guercino, „Studium kobiety w chuście”, Muzeum Narodowe w Gdańsku, fot. Muzeum Narodowe w Gdańsku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Giovanni Francesco Barbieri zw. Il Guercino, „Studium kobiety w chuście”, Muzeum Narodowe w Gdańsku, fot. Muzeum Narodowe w Gdańsku (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zdecydowana większość wybranych na wystawę obiektów nigdy nie była dotychczas eksponowana. Dokumentują one kontakty gdańsko-włoskie, sposób postrzegania Italii nad Motławą. Eksponowane rękopisy, inkunabuły i starodruki z  dawnej Biblioteki Senatu Miasta Gdańska, zwłaszcza z donacji  Giovanniego Bonifacia, hrabiego d’Oria są świadectwem   zainteresowania gdańszczan ustrojem miast włoskich, papiestwem, literaturą i muzyką włoską. Na wystawie znajdą się pochodzące z kościoła Mariackiego w Gdańsku znakomite paramenty liturgiczne wykonane z włoskich tkanin (XIII – XV wiek) oraz renesansowe iluminowane kodeksy. Po raz pierwszy zostaną pokazane obrazy, rysunki, dzieła graficzne i szkło  włoskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz kolekcji kościelnych i prywatnych.

Wystawa będzie także okazją do obejrzenia zabytków  z innych polskich zbiorów – z PAN Biblioteki Gdańskiej, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, Muzeów Diecezjalnych w Toruniu i Pelplinie, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz prestiżowych muzeów europejskich – British Museum w Londynie i z Staatliche Museen w Berlinie.

W projekcie wzięli  udział niemal wszyscy kustosze z Oddziału Sztuki Dawnej MNG, a także konserwatorzy z pracowni konserwacji MNG oraz opiekunowie pracowni Działów Zbiorów Specjalnych PAN Biblioteki Gdańskiej – współorganizatora wystawy. Wyniki przeprowadzonych badań zostaną opublikowane w katalogu wystawy, zawierającym kilkanaście esejów i setki not, podejmujących nierzadko pionierskie zagadnienia.

Włochy w Gdańsku
Wernisaż: 22 września 2018 roku
Od 23 września do 31 grudnia 2018 roku
Muzeum Narodowe w Gdańsku/Oddział Zielona Brama

Dodaj komentarz