• 2018-08-17

Polsko-bolszewicka wojna na plakaty

Do 7 września można zwiedzać wystawę – Polsko-bolszewicka wojna na plakaty w Muzeum Narodowym w Szczecinie. To ekspozycja Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita w Warszawie, na która składa się 10 plansz plakatowych. Wśród autorów plakatów odnajdziecie ze strony polskiej m.in. Edmunda Bartłomiejczyka, Zygmunta Grabowskiego, Kamila Mackiewicza i Tadeusza Waśkowskiego, natomiast ze strony sowieckiej P. Abramowa, Wiktora Deniego, Włodzimierza Majakowskiego i Dmitrija Moora.

„Polsko-bolszewicka wojna na plakaty”, Muzeum Narodowe w Szczecinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Polsko-bolszewicka wojna na plakaty”, Muzeum Narodowe w Szczecinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wojna polsko-bolszewicka miała różne oblicza. Walki prowadzili i żołnierze, tocząc zażarte boje z czerwonoarmistami, i dyplomaci, zabiegając o pomoc państw europejskich. Walczyli też twórcy propagandy, dziś często już nieznani. Ich najważniejszym orężem były plakaty. Umieszczane w miejscach publicznych miały oddziaływać na postawy mas, ludzi słabo wykształconych, niekiedy analfabetów. Z tych powodów cechowała je prosta, wręcz prymitywna kompozycja. Odnosi się nieraz wrażenie, że zostały wykonane nieudolnie. Plakatom towarzyszyły krótkie hasła wyrażające treści i wartości prezentowane przez kompozycje plastyczne. Prosta forma, zrozumiała dla wszystkich, stanowiła ich siłę.

Polsko-bolszewicka wojna na plakaty
Od 15 sierpnia do 7 września 2018 roku
Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy,

Dodaj komentarz