• 2018-08-14

IV. Noce Teatralne im. Krystyny Spikert

21 i 22 sierpnia w Olsztynie odbędą się IV. Noce Teatralne im. Krystyny Spikert. Przegląd ten powstał w 1991 roku z inicjatywy Krystyny Spikert – animatorki kultury, pedagog, założycielki Olsztyńskiego Teatru Rapsodycznego. Młode grupy teatralne spotykały się, żeby przez całe noce grać, wystawiać własne spektakle i rozmawiać o teatrze. Od roku 2013 Kloszart, działający przy Akademickim Centrum Kultury, kontynuuje tradycję i zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej, czwartej już edycji imprezy. Tym razem widzimy się na Kortowie, gdzie przez dwa dni będziemy tworzyć, rozwijać się i poznawać teatr.

IV. Noce Teatralne im. Krystyny Spikert, 2018 (źródło: materiały prasowe organizatora)

IV. Noce Teatralne im. Krystyny Spikert, 2018 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Noc Teatralna umożliwiała debiuty młodym autorom i aktorom. Zapraszani byli szczególnie uzdolnieni amatorzy, działający przede wszystkim poza strukturami instytucji kultury, zajmujący się rozmaitymi dziedzinami twórczości. Na zamówienie Spikert w amatorskich grupach teatralnych powstawały programy artystyczne, prezentowane potem w trakcie imprezy przed publicznością. W opisany sposób młodzież sama – bez udziału instruktorów – realizowała swoje zainteresowania twórcze. Na scenie przez 10 lat istnienia zaprezentowało się ok. 450 tzw. podmiotów wykonawczych, czyli ok. 1200 młodych artystów. Na scenie prezentowali się również zaproszeni profesjonaliści (aktorzy, poeci, pisarze, osoby śpiewające).

IV. Noce Teatralne im. Krystyny Spiker
Od 21 do 22 sierpnia 2018 roku
Stowarzyszenie Kloszart, Olsztyn

Dodaj komentarz