• 2018-08-10

Polish Soundscapes

Polish Soundscapes to pierwsza przekrojowa wystawa dźwiękowa polskich twórców odnoszących się do zjawiska field recordingu. Poruszamy się wokół zagadnienia pejzażu dźwiękowego jako zjawiska charakterystycznego dla danej przestrzeni, pejzażu jako nieuchronnej wypadkowej architektury, ludzkiej aktywności czy położenia geograficznego.

„Polish Soundscapes” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Polish Soundscapes” (źródło: materiały organizatora)

Jaki wpływ ma soundscape na człowieka, jak z kolei człowiek wpływa na dźwiękowe otoczenie? Czy soundscape – szczególnie miejski – wciąż zachowuje cechy niepowtarzalnego środowiska czy ulega – podobnie jak przestrzeń wizualna – unifikacji? Jaką wartość ma badanie czy utrwalanie pejzażu dźwiękowego? Te pytania są szczególnie ważne jeśli staje się czytelny historyczny aspekt pojawienia się terminu pejzaż dźwiękowy. Twórca pojęcia Raymond Murray Schafer łączył badanie pejzażu z szerszym kontekstem ekologii akustycznej, jako reakcji na dźwiękowe zanieczyszczenie przestrzeni.

Możliwości jakie stwarza odnoszenie się do audiosfery to wyzwanie poznawcze i filozoficzne. Być może należałoby pytać o kategorię „terenowości” czy „terytorium”. Nagranie terenowe pojawia się na styku sztuk wizualnych, performatywnych, nabiera znaczenia w edukacji pozaszkolnej, stanowi odkrycie alternatywnego zapisu podróży (audioturystyka). Nagrania terenowe mogą być punktem wyjścia do komponowania w duchu Pierre’a Schaffera, poszerzając dźwiękowe pole muzyki. Mogą także pozostawać w formie czystej, bez „wyraźnych śladów procesu kompozycji.

Inny poziom problematyki terenowości to pytania o naturę działań na styku etnografii i field recordingu: na ile nagrania egzotycznych miejsc, odległych kultur,  są przedłużeniem europocentrycznej koncepcji kultury czy postkolonialnej wizji świata? Nasza ingerencja w galerii to pytanie o status pejzażu. Randomizacja dźwiękowa i interakcje między poszczególnymi pracami nie dadzą prostej odpowiedzi.

Soundscape to żyjący dźwiękowy organizm, summa rytmu fauny i flory, ludzkiej aktywności, architektury. Zaskakujących wydarzeń w skali mikro i makro. Refleksja nad dźwiękową pamięcią. Ten ruch próbujemy ukazać w ramach wystawy Polish Soundscapes.

Zapraszamy do tworzenia dźwiękowego otoczenia – Organizatorzy.

Polish Soundscapes
Wernisaż: 10 sierpnia 2018 roku, godz. 20.00
Galeria R5 w Białymstoku

Dodaj komentarz