Mikrohistorie – zostań dokumentalistą

Fundacja Rzeszowska poszukuje chętnych do udziału w projekcie jako dokumentalistów Mikrohistorie. Organizacja planuje zbudować portal Rzeszowskie Archiwum Społeczne, gdzie każdy będzie mógł poznawać te lokalne mikrohistorie, a także dzielić się tym wspólnym i niezwykle cennym dobrem. Dzięki wymienionej internetowej platformie, będą one utrwalone w postaci tekstu, fotografii, dźwięku lub filmu. Pierwszym krokiem ku temu będą warsztaty dla dokumentalistów lokalnej historii 13 i 14 sierpnia.

„Mikrohistorie”, Fundacja Rzeszowska (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Mikrohistorie”, Fundacja Rzeszowska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Uczestnicy poznają zagadnienia archiwistyki społecznej, metody prowadzenia domowych archiwów, digitalizacji i upubliczniania archiwaliów, prowadzenia wywiadów i dokumentacji z zakresu historii mówionej. Warsztaty są podzielone na dwa spotkania tematyczne. W części pierwszej pt. Wywiad. Jak słuchać, by usłyszeć przedstawiciele Fundacji będą udzielać wskazówek, jak przygotować się do wywiadu m.in. z osobami starszymi, jak tworzyć arkusze wywiadu oraz jak prowadzić i rejestrować spotkania z darczyńcami wspomnień pod względem psychologicznym i technicznym. Drugie spotkanie pt. Co zrobić, aby inni usłyszeli? to praktyczne ćwiczenia z zasad opracowywania i wykorzystywania zebranych relacji, wykorzystania bezpłatnego oprogramowania do katalogowania archiwaliów, obróbki plików audio i video, budowania i wykorzystywania portalu Rzeszowskie Archiwum Społeczne.

„Mikrohistorie”, Fundacja Rzeszowska (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Mikrohistorie”, Fundacja Rzeszowska (źródło: materiały prasowe organizatora)

Warsztaty są organizowane po to, aby adeptów dokumentowania rzeszowskich historii przygotować do kolejnego punktu projektu, jakim będą społeczne zbiórki wspomnień. Dnia8 września, 2 października i 6 listopada 2018 r. w Atelier Fundacji Aparat Caffe (Rzeszów, ul. Grunwaldzka 24) dokumentaliści będą gromadzić wspomnienia rzeszowian o swoich przodkach i mieście. Wtedy też darczyńcy wspomnień będą mogli od ręki zdigitalizować swoje albumy ze zdjęciami lub pojedyncze fotografie, dzięki profesjonalnemu skanerowi udostępnionemu przez Pracownię Digitalizacyjną Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Kopie cyfrowe zebranych pamiątek zostaną zarchiwizowane przez WiMBP oraz udostępnione w portalu Rzeszowskie Archiwum Społeczne. Już dziś Fundacja Rzeszowska zaprasza wszystkich tych, którzy społecznie chcą przekazać pewną wiedzę, odtworzyć obraz historii miasta i ludzi oraz pomóc go utrwalić w formie adekwatnej do obecnych czasów.

Projekt Mikrohistorie
Warsztaty dla dokumentalistów lokalnej historii
13 i 14 sierpnia 2018 roku
Fundacja Rzeszowska

Dodaj komentarz