• 2018-08-09

Duchem silni, czynami wielcy – skauting polski

W roku 2018 przypada kilka ważnych rocznic, m.in. stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Losy harcerstwa są ściśle powiązane z najnowszymi dziejami Polski, ale najważniejszymi kamieniami milowymi rozwoju ruchu są wydarzenia związane z walką o odzyskanie i utrzymanie niepodległości.

„Duchem silni, czynami wielcy” MHK (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Duchem silni, czynami wielcy” MHK (źródło: materiały prasowe organizatora)

Harcerstwo wzięło swój początek od angielskiego skautingu, z którego zaczerpnęło podstawy ideowe i zasady, dostosowując je następnie do polskich uwarunkowań. Dzień wydania pierwszego rozkazu powołującego lwowskie drużyny skautowe – 22 maja 1911 r. – uważany jest za organizacyjne zapoczątkowanie działalności na ziemiach polskich. Harcerstwo powstało z połączenia różnych organizacji młodzieżowych, z których każda postulowała inne formy pracy z młodymi ludźmi. Stowarzyszenie Eleusis wprowadziło do harcerstwa kierunek etyczny, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół – wychowanie fizyczne, natomiast organizacja Zarzewie wniosła kwestie walki o niepodległość. Sumą tych wszystkich doświadczeń jest idea towarzysząca harcerstwu do dziś, czyli służba Bogu, Polsce i bliźnim.

Wystawa Duchem silni, czynami wielcy – skauting polski 1910–1921 została podzielona na dwie części. Pierwsza, prezentowana w piwnicach skrzydła zachodniego Pałacu Krzysztofory, opowiada o początkach powstawania ruchu skautowego na ziemiach polskich. Uzupełniona jest również o wybrane, najcenniejsze obiekty z Kolekcji Harcerskiej Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Druga część, usytuowana na placu Szczepańskim, opowiada o historii walki o niepodległość naszego kraju, w której czynny udział brali harcerze. Ta odsłona wystawy przedstawia także projekt przyszłego Muzeum Ruchu Harcerskiego, które ma mieć swoją siedzibę w Forcie 52a Jugowice – popularnie zwanego Łapianką, oraz historię samego fortu.

Wernisaż wystawy odbędzie się 10 sierpnia w Sali Miedzianej, w Pałacu Krzysztofory. Towarzyszyć mu będzie wykład harcmistrza dr hab. inż. Jacek Nawrockiego Odznaki harcerskie w pierwszym dziesięcioleciu ruchu.

„Duchem silni, czynami wielcy” MHK (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Duchem silni, czynami wielcy” MHK (źródło: materiały prasowe organizatora)

Duchem silni, czynami wielcy – skauting polski 1910–1921
Kurator: Bartosz Rzońca
Od 10 sierpnia do 10 września 2018 roku
Otwarcie wystawy: 10 sierpnia 2018 roku, godz. 12:00
Piwnice zachodniego skrzydła Pałacu Krzysztofory, Rynek Główny 35 w Krakowie

Dodaj komentarz