• 2018-08-07

Mikrohistorie wielką historią

Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN organizuje trzydniowe warsztaty krótkich filmów dokumentalnych – Mikrohistorie wielką historią.  Warsztaty będą przeprowadzone przez pracowników Bramy Grodzkiej oraz Domu Słów, którzy podzielą się swoją wiedzą praktyczną z uczestnikami. Spotkania zaplanowane są 23, 24 i 27 sierpnia w Lublinie.

„Mikrohistorie wielką historią” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Mikrohistorie wielką historią” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę z zakresu filmowania, montażu i postprodukcji, tworzenia scenariuszy, pozyskiwania materiałów (historii mówionych, zdjęć i archiwaliów), promocji filmów w internecie. Filmy do publikacji online (Facebook, YouTube) tworzone będą przy wykorzystaniu prostych środków: smartfonów, aparatów cyfrowych, darmowych programów, które są dostępne dla większości początkujących twórców.Warsztaty odbywają się w ramach projektu Opowieści z Bramy: Wolność dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. Mają za zadanie ułatwić popularyzację dorobku kulturalnego wśród młodzieży i otworzyć tę grupę szerzej na zainteresowanie historią rodzinną i regionalną.

„Opowieści z bramy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Opowieści z bramy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt Opowieści z Bramy: Wolność zakłada przygotowanie wspólnie z lokalną społecznością krótkich filmów dokumentalnych dotyczących ostatnich stu lat historii Lublina i Lubelszczyzny, skupiając się na tematyce wolności oraz mikrohistoriach: opowieściach rodzinnych i osobistych. Pokazuje wspólną, polską historię i regionalną kulturę jako zbiór historii prywatnych. Filmy powstałe w ramach projektu zostaną udostępnione w portalach społecznościowych oraz na stronach Ośrodka. Ważną częścią projektu są także warsztaty tworzenia krótkich filmów dokumentalnych.

Mikrohistorie wielką historią
Warsztaty krótkich filmów dokumetalnych
23, 24 i 27 sierpnia 2018 roku
Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Lublin

Komentarze wyłączone.