Laboratorium Architektury 60+ w plebiscycie Marka-Śląskie

Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) to pierwsza w Polsce fundacja, a zarazem pracownia zajmująca się innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania dla starzejącego się społeczeństwa.

„Lab 60+” (źródło: materiały prasowe fundacji)

„Lab 60+” (źródło: materiały prasowe fundacji)

Laboratorium Architektury 60+ jest członkiem Konwencji w sprawie zmian demograficznych, które ma na celu zebranie podmiotów, w tym: władz lokalnych, regionalnych i krajowych oraz innych zainteresowanych stron, które zobowiązują się do współpracy i wdrażania rozwiązań opartych na dowodach w celu wspierania aktywnego i zdrowego starzenia się w kompleksowej odpowiedzi na wyzwania demograficzne w Europie.

LAB60+ znajduje się także na mapie innowacyjnych laboratoriów Komisji Europejskiej.
LAB60+ ściśle współpracuje z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który zapewnia fundacji przyjazne środowisko dla rozwoju, wzajemnej współpracy i wsparcia m.in. w zakresie podejmowanych działań i projektów.
LAB60+ to platforma wymiany wiedzy, realizacji ciekawych projektów, ich komercjalizacji oraz organizacji inspirujących wydarzeń w tematyce przestrzennej starzenia się społeczeństwa.
LAB60+ współtworzą najlepsi specjaliści w Polsce zajmujący się przestrzenną polityką senioralną, od określenia wizji dla danego obszaru, po skalę dzielnicy, osiedla, budynku, wnętrza aż do przedmiotów codziennego użytku.
LAB60+ wspiera władze samorządowe, deweloperów, prywatnych inwestorów, pracownie projektowe, firmy oferujące produkty przyjazne osobom starszym do zastosowania w przestrzeniach publicznych i budynkach, a także wszystkich tych, ktorzy już dzisiaj myślą o swoim wieku dojrzałym.

Celem LAB60+ jest:
- wspieranie i realizowanie działań na rzecz przestrzennej polityki senioralnej
- rozwijanie obszaru współpracy między różnymi intersariuszami, m.in. poprzez współpracę z uczelniami, szkołami wyższymi, instytucjami badawczymi i innymi organizacjami,
- działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa oraz szkoleniowa i promocyjna związana z uwzględnianiem potrzeb osób starszych w trakcie planowania i implementacji polityki przestrzenne

Już trzeci raz Czytelnicy Dziennika Zachodnie przyznają tytuł Ambasador Marka-Śląskie.  Spośród wszystkich firm, instytucji i osób zgłoszonych do konkursu Marka-Śląskie, zostanie wybrany Ambasador. Głosowanie będzie trwać od 3 sierpnia do 24 sierpnia, do godz. 20.59. Laureat odbierze Statuetkę Ambasador Marka-Śląskie 1 września podczas Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.

Plebiscyt Marka-Śląskie
Od 3 do 24 sierpnia 2018 roku
Organizator: Dziennik Zachodni

Komentarze wyłączone.