Terytorium oswojone

Twórczość Natalii Bażowskiej wyrosła z bliskiego związku z naturą, z dzieciństwa spędzonego wśród przyrody, w dzikim i pięknym pejzażu. Wiele z prac prezentowanych na olsztyńskiej wystawie powstało z inspiracji naturalnym otoczeniem, bliskością zwierząt, przestrzeni i tęsknotą za „utraconym rajem” człowieka.

Natalia Bażowska, „Luna” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Natalia Bażowska, „Luna” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Natalię Bażowską fascynuje życie, natura, psychika i ciało człowieka. Absolwentka katowickiej Akademii Sztuk Pięknych i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor psychiatrii, patrzy na świat holistycznie. Wrażliwa na wszelkie przejawy życia, obserwuje z większą świadomością tak człowieka, jak i zwierzę. Szuka podobieństw między światem ludzkim i zwierzęcym. Jako pełna empatii osoba wie, że człowiek nie jest panem stworzenia. Ludzie i zwierzęta podlegają tym samym prawom natury. W zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb działamy podobnie. Podobnie cierpimy, boimy się, pragniemy bezpieczeństwa. Gdy jesteśmy samotni – szukamy bliskości. Nasze ciała są tak samo śmiertelne. Jesteśmy częścią większej całości, połączeni geomantyczną siatką powiązań. Jak mówi artystka, nawiązując do cyklu rzeźb runowych: „Wszyscy mamy tylko określony czas na ziemi. Tym bardziej powinniśmy szanować wszystko, co nas otacza, bo żaden atom, żadna komórka nie ginie. One w takiej czy innej formie będą krążyły. To moja próba uświadomienia ludziom, że nie jesteśmy wieczni”.

Artystka wybiera różne formy wypowiedzi twórczej, realizuje swoje wizje w malarstwie, tworzy rzeźby, instalacje, wideo, wypowiada się w rysunku i fotografii. Nie ogranicza swojej drogi artystycznej ani formą, ani medium, a jej refleksje szeroko zgłębiają świat. Świat odbierany wszystkimi zmysłami, do którego opisania potrzebna jest wiedza, wrażliwość i współczucie.

Natalia Bażowska, „Współistnienie” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Natalia Bażowska, „Współistnienie” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Natalia Bażowska (ur. 1980) jako dziecko wychowywała się w górach, co spowodowało silną więź z naturą. W latach 1999-2005 studiowała medycynę, w 2007 roku jednocześnie podjęła studia w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, które ukończyła w 2012 roku oraz studia doktoranckie przy Klinice i Katedrze Psychiatrii Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2010 roku obroniła doktorat na temat Ocena emocji wywołanych przekazem wizualnym u osób cierpiących na depresję czerpiąc wiedzę z obu kierunków studiów. Od 2011 roku zajmuje się wyłącznie sztuką, korzystając w swoich działaniach w pełni z wiedzy medycznej oraz silnego związku z naturą.

Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą m. in. w Madrycie, San Sebastian, Warszawie (Miejsce Projektów Zachęty, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki), Katowicach (Rondo Sztuki, Centrum Sztuki), Krakowie (Bunkier Sztuki), Poznaniu (Rodriguez Gallery). Brała udział w licznych wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą (Niemcy, Rosja).

W 2011 roku otrzymała I nagrodę w konkursie Artystyczna Podróż Hestii oraz I nagrodę Przeglądu Młodej Sztuki „Świeża krew”we Wrocławiu. W 2013 otrzymała wyróżnienie w I Międzynarodowym Konkursie Malarskim Modessque, była nominowana do Konkursu Gepperta oraz dostała nagrodę artystyczną UAP i Nagrodę Kolekcjonerów w konkursie „Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Śląskiego.

Natalia Bażowska. Terytorium oswojone
Kuratorka: Małgorzata Bojarska-Waszczuk
Od 9 sierpnia do 16 września 2018 roku
Wernisaż: 9 sierpnia 2018 roku, godz. 18.00
BWA Galeria Sztuki w Olsztynie

Komentarze wyłączone.