Spacer architektoniczny – osiedla Willowe, Wandy, Hutnicze i Stalowe

Podczas zwiedzania zobaczymy najstarsze osiedla Nowej Huty, pierwsze bloki prefabrykowane i dawny Dom Młodego Robotnika w ramach projektu Nowa Huta – architektoniczny portret miasta.

Spacer architektoniczny - osiedla Willowe, Wandy, Hutnicze i Stalowe (źródło: materiały prasowe organizatora)

Spacer architektoniczny - osiedla Willowe, Wandy, Hutnicze i Stalowe (źródło: materiały prasowe organizatora)

W 1951 roku na osiedlu Willowym (A-1 Północ) została otwarta pierwsza nowohucka poczta. W jej sąsiedztwie również w 1951 roku, rozpoczął działalność Dom Handlowy, w którym mieścił się także zespół lokali gastronomicznych (restauracja, kawiarnia, cukiernia, bar mleczny) pod nazwą Gigant. Obydwa budynki tworzyły północną i zachodnią pierzeję pierwszego w Nowej Hucie placu – placu Pocztowego – rodzaj rynku w centralnej części osiedla A-1. W tym miejscu uczestnicy rozpoczną spacer po najwcześniej powstałych nowohuckich osiedlach: Willowym, Hutniczym i Stalowym.

Nowa Huta – architektoniczny portret miasta – cykl działań animacyjno-edukacyjnych w postaci spacerów, zwiedzania lub prelekcji portretujących architektoniczne dziedzictwo kulturowe Nowej Huty z drugiej połowy XX w. W ramach przedsięwzięcia wydana zostanie recenzowana publikacja oraz zaprojektowane będą tzw. ikony miejskie, czyli schematyczne rysunki-piktogramy przedstawiające najważniejsze obiekty, na bazie których powstanie seria gadżetów promujących lokalne dziedzictwo kulturowe.

Marta Karpińska – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, sekretarz redakcji kwartalnika Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni. Kuratorka wystaw architektonicznych. Członkini zarządu fundacji Instytut Architektury. Współtworzyła wraz z zespołem IA wystawy Impossible Objects (Pawilon Polski na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji, 2014), Wreszcie we własnym domu. Dom polski w transformacji w ramach 8. Festiwalu Warszawa w Budowie (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Warszawy, Instytut Architektury 2016) czy Odwilż 56-Cracovia 65. Architektura Witolda Cęckiewicza (Muzeum Narodowe w Krakowie, 2017/2018). Autorka wydanej monografii architekta Wacława Nowakowskiego (Instytut Architektury, 2015). Współredaktorka i współautorka monografii Witolda Cęckiewicza (Instytut Architektury, 2015).

Organizator: Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
Współpraca: Fundacja Instytut Architektury
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu Patriotyzm Jutra.
Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Nowa Huta – architektoniczny portret miasta  Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida
19 sierpnia 2018 roku, godz. 10.00
Prowadzenie: Marta Karpińska (Fundacja Instytut Architektury)
Start: Plac Pocztowy (przed wejściem na pocztę)

Komentarze wyłączone.