Wykłady poświęcone Kolekcji Galerii Labirynt w Lublinie

Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej zaprasza na cykl wykładów poświęconych Kolekcji Galerii Labirynt w Lublinie.

Józef Robakowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Józef Robakowski (źródło: materiały prasowe organizatora)

3 sierpnia, godz. 18.00
Wykład Definiowanie sztuki. Od malarstwa materii do sztuki performance

6 sierpnia, godz. 18.00
Autoportrety sztuki: Włodzimierz Borowski, Zdzisław Kwiatkowski, Andrzej Lachowicz, Natalia LL, Jadwiga Przybylak, Józef Robakowski, Zygmunt Rytka, Mikołaj Smoczyński, Stefan Themerson, Jerzy Truszkowski, Zbigniew Warpechowski

Wykłady i prezentacje poprowadzi Jolanta Męderowicz.

Jolanta Męderowicz – historyk sztuki, absolwentka Wydziału Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2013 r. studia doktoranckie w Instytucie Historii Sztuki (Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej) KUL Jana Pawła II. Od 1988 r. kuratorka kilkudziesięciu wystaw (w: Polsce, Anglii, Niemczech, Francji), autorka tekstów (publikacje m.in. w: „Exit”, „Guardian”, „Sztuka.pl”, „Rzeźba” CRP Orońsko, Zeszyty Naukowe KUL) oraz wykładów z zakresu teorii i krytyki sztuki ((UH England, WSEI, KUL). Zajmuje się tematyką sztuki awangard XX w., neoawangardy w Polsce, fotografii, kolekcji sztuki współczesnej, rynku i kultury. Miłośniczka muzyki klasycznej, eksperymentalnej i jazzu. Od 1990 r. uczestniczka konferencji naukowych w kraju i za granicą. Zatrudniona: 1988–2010 w Galerii Biura Wystaw Artystycznych w Lublinie (kurator programu Galerii Grodzkiej 1989–1994; kierownik Działu Realizacji Wystaw 1997–2004; kierownik Działu Wydawnictw i Dokumentacji Sztuki 2008–2010), od 2010 specjalista d/s kolekcji w Galerii Labirynt. W latach 2001–2003 była wykładowcą na kierunku wiedza o kulturze w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji OIC Poland w Lublinie. Od 2015 r. prowadziła zajęcia na temat rynku i kultury na specjalizacji antropologiczno-kulturowej Filologii Polskiej KUL JP II. . Członkini: Rady Fundacji Sztuki Współczesnej „In situ” (od 2005 r., tamże kuratorka wystaw i festiwali sztuki) oraz Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (wiceprezes 2006-2010, następnie członek Zarządu), gdzie współtworzy program i kolekcję sztuki współczesnej. Autorka programów badawczych, ostatnio m.in.: 2011 – Meta-Weiss/Meta biel (Freies Museum Berlin) w ramach programu kulturalnego Prezydencji Polski w UE; 2013– Kim jest sztuka, w ramach stypendium twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykłady poświęcone Kolekcji Galerii Labirynt w Lublinie
3, 6 sierpnia 2018 roku, godz. 18.00
Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

Komentarze wyłączone.