We wrześniu ruszy program Archi–przygody

Program Archi-przygody to ogólnopolski program edukacji architektonicznej skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, którego celem jest m.in.: przybliżenie pojęcia architektury, nabycie przez dzieci świadomości przestrzeni oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej.

„Archi-przygody”, Narodowe Centrum Kultury (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Archi-przygody”, fot. Piotr Litwic, Narodowe Centrum Kultury (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na program zajęć składa się 10 scenariuszy zajęć przygotowanych przez osoby od lat zajmujących się tematem edukacji architektonicznej: Zofia Bisiak, Aleksandra Chrzanowska (NCK), Anna Stępniewska, Dariusz Śmiechowski oraz Joanna Zwolińska. Zajęcia prowadzone są przez studenta/absolwenta architektury i nauczyciela przedszkolnego/szkolnego.

Do tej pory odbyły się dwie edycji Archi-przygody Przedszkola, w których łącznie wzięło udział 98 przedszkoli. Pierwsza edycja programu Archi-przygody klasy 1-3 szkoły podstawowej rozpocznie się 10 września 2018, weźmie w niej udział 50 szkół.
Narodowe Centrum Kultury zapewnia materiały plastyczno-edukacyjne potrzebne do realizacji zajęć oraz opłaca wynagrodzenia dla architekta prowadzącego zajęcia.

Program edukacji architektonicznej Archi-przygody
Od września do grudnia 2018 roku
Narodowe Centrum Kultury

Komentarze wyłączone.