Zgłoszenia do nagrody PISF

Po raz jedenasty Polski Instytut Sztuki Filmowej uhonoruje osoby oraz instytucje wspierające rozwój polskiej kinematografii – promujące sztukę filmową w Polsce i za granicą, organizujące festiwale i inne wydarzenia filmowe, publikujące książki o tematyce filmowej, z pasją oddające się krytyce filmowej i upowszechniające wiedzę o kinie.

Polski Instytut Sztuki Filmowej  (źródło: materiały prasowe organizatora)

Polski Instytut Sztuki Filmowej (źródło: materiały prasowe organizatora)

W tym roku statuetka Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej trafi do nagrodzonych w dziewięciu kategoriach:

  • Kino,
  • Wydarzenie filmowe,
  • Promocja polskiego kina za granicą,
  • Krytyka filmowa,
  • Książka o tematyce filmowej,
  • Dystrybucja polskiego filmu,
  • Dyskusyjny Klub Filmowy,
  • Plakat filmowy.

Kandydatów do Nagród PISF mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje pozarządowe związane z kulturą oraz inne podmioty działające w sektorze kultury w terminie od 9 lipca do 23 lipca. Wręczenie nagród odbędzie się podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Nagrody PISF to jedyne polskie odznaczenia, których celem jest wyróżnienie szczególnych osiągnięć osób i instytucji wspierających rozwój polskiej kinematografii, promujących jej dorobek, ułatwiających społeczeństwu dostęp do polskiej twórczości filmowej. Nagrody przyznawane są od 2008 roku.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem znajdują się na stronie PISFu.

Nagroda PISF
Zgłoszenia od 9 lipca do 23 lipca 2018 roku

Komentarze wyłączone.