Teserówka. Spotkanie wokół spuścizny Stanisława Teisseyre’a

Ideą spotkania Teserówka jest przybliżenie projektu wystawienniczego, którego punktem wyjścia jest kolekcja prof. Stanisława Teisseyre’a. Kuratorki wraz z zaproszonymi artystkami i artystami: Dianą Lelonek, Krzysztofem Pijarskim i Tytusem Szabelskim próbują pytać o uwikłanie sztuki i architektury w struktury władzy PRL i powody odrzucenia spuścizny Stanisława Teisseyre’a po 1989 roku. Istotnym celem projektu jest zainicjowanie nowego rozdziału historii „Teserówki”, która mogłaby spełniać utraconą funkcję otwartej pracowni.

Tytus Szabelski, bez tytułu, 2017 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tytus Szabelski, bez tytułu, 2017 (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Teserówka” to zwyczajowa nazwa modernistycznego domu usytuowanego na osiedlu Za Cytadelą, który wraz z kolekcją dzieł sztuki i archiwaliów trzydzieści lat temu przekazał Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu jej wieloletni rektor Stanisław Teisseyre. Przez niemal trzy dekady, zarówno „Teserówka”, jak i przechowywane w niej zbiory, podlegały systematycznej, postępującej degradacji. Na dziełach sztuki do niedawna rozwijały się grzyby i pleśnie, a w nigdy nieremontowanym domu nadal znajdują się przedmioty osobiste należące do dawnych mieszkańców.

Projekt składający się z wystaw w Galerii Piekary i „Teserówce” realizowany będzie przez Dział Kolekcji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu we wrześniu i październiku 2018 roku.

Udział biorą: Anna Borowiec, Diana Lelonek, Krzysztof Pijarski, Katarzyna Różniak, Tytus Szabelski

Teserówka. Spotkanie wokół spuścizny Stanisława Teisseyre’a
13 lipca 2018 roku, godz. 17.00
Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

Komentarze wyłączone.