Polska industrialna

Polska industrialna to przewodnik po miejscach niezwykłych. Stare fabryki i kopalnie, lofty, infrastruktura komunikacyjna i hydrotechniczna. Zmienione, odrestaurowane, zaskakują kształtem, formą i często nowym przeznaczeniem.

Paweł Klimek, „Polska industrialna” (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Paweł Klimek, „Polska industrialna” (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Do książki wybrano 365 oryginalnych obiektów postprzemysłowych będących świadectwem historii, ale i dynamicznych zmian zachodzących w naszym kraju. Polska na przestrzeni swoich dziejów nigdy nie była krajem silnie uprzemysłowionym, a słowo industrializacja, kojarzone z szybkim (choć nie zawsze mądrym) rozwojem przemysłu, pojawia się w naszych dziejach stosunkowo późno – dopiero po drugiej wojnie światowej. I to nie zawsze w korzystnym kontekście. Na pewno przyczyniła się do tego trudna historia ostatnich dwóch stuleci naszego kraju, kiedy państwo polskie wymazane było z mapy świata przez zaborczych sąsiadów. Silnie też zakorzeniony w kulturze i tradycji jest obraz Polski jako kraju rolniczego, o sielskich krajobrazach, przez kilka stuleci spichlerza Europy. Paradoksalnie jednak, to właśnie te trudne dzieje, brak własnego kapitału i trudności z dogonieniem świata pod względem rozwoju technologii spowodowały, że zachowały się u nas zabytki techniki z najwyższej półki. Bogate zasoby dziedzictwa techniki przemysłowej i komunikacyjnej – bo takiego rodzaju obiektów, w ramach szeroko rozumianego pojęcia zabytków techniki jest w Polsce zdecydowanie najwięcej – wciąż czekają na odkrycie przez turystów zwiedzających zakątki Polski.

W ostatnich latach piękno architektury przemysłowej, funkcjonalność starych rozwiązań komunikacyjnych została dostrzeżona przez turystów. W wielu miejscach stare budynki uzyskały nową funkcję, w innych mają formę pomników przeszłości, jeszcze gdzie indziej remontuje się je, by przywrócić im dawny blask.

Paweł Klimek Polska industrialna
Wydawnictwo Pascal
Premiera: czerwiec 2018 roku

Komentarze wyłączone.