Fundacja Bęc Zmiana zapowiada nową publikację

Jak dbać o dobro wspólne w społeczeństwie kapitalistycznym opartym na konkurencji? Jak tworzyć wspólnotę bez narzucania gotowych rozwiązań? Jakie są granice eksperymentów społecznych? Pytania te, aktualne i dzisiaj, były stawiane przez twórców WSM (Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej) założonej w 1921 roku.

M. Matysek-Imielińska, „Miasto w działaniu” (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

M. Matysek-Imielińska, „Miasto w działaniu” (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Książka Miasto w działaniu składa się więc z trzech nakładających się warstw. Pierwsza z nich to opis powstania ewolucji projektu WSM, a jednocześnie przypomnienie ogromnego dorobku myśli lewicowej z okresu międzywojennego. Druga dotyczy koncepcji miasta, granic tworzenia wspólnoty miejskiej. Trzecia obejmuje zasadnicze kwestie nowoczesności, dotyka sporu o nowoczesność i o prawomocność sięgania po rozwiązania społeczne z tamtej epoki. Te trzy wątki splatają się w spójną narrację, która pozwala uświadomić sobie zawiłe kwestie związane z tematyką miejską.
Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz, Uniwersytet SWPS (fragment recenzji)

Magdalena Matysek-Imielińska – kulturoznawczyni i socjolog, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się tradycją polskiej myśli humanistycznej, a także socjologią zaangażowaną i myślą krytyczną. W obszarze studiów miejskich zajmuje się tematyką miasta w działaniu oraz zaangażowanej architektury i urbanistyki polskiego modernizmu.

Magdalena Matysek-Imielińska Miasto w działaniu
Wydawnictwo Fundacja Bęc Zmiana

Komentarze wyłączone.