Konkurs fotograficzny – Kadry industrialne

–—Przedmiotem konkursu Kadry industrialne jest fotografia odzwierciedlająca główne założenia 8. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA, który odbywa się pod hasłem Miasto poprzemysłowe. Konkurs ma na celu poszukiwanie i odkrywanie ciekawych czy zapomnianych obiektów związanych z architekturą przemysłową/poprzemysłową.

Konkurs fotograficzny Kadry industrialne (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Konkurs fotograficzny Kadry industrialne (źródło: materiały prasowe organizatorów)

Konkurs ma na celu poszukiwanie i odkrywanie ciekawych czy zapomnianych obiektów związanych z architekturą przemysłową/poprzemysłową. Fotografie zgłaszane na konkurs mają być autorską wypowiedzią na temat dziedzictwa przemysłowego Dolnego Śląska. Rozwój regionu na przestrzeni lat ulegał wielu zmianom. Od XV wieku Dolny Śląsk był rozwiniętym i zurbanizowanym regionem z istniejącym tkactwem, papiernictwem i piwowarstwem. Rewolucja przemysłowa nabrała rozpędu na Śląsku w XIX wieku, a w połowie wieku rozwinięto system połączeń kolejowych. Z Wrocławia można było podróżować do Wiednia, Berlina, Krakowa i Poznania. To również czas rozwoju żeglugi śródlądowej na Odrze. Siatka połączeń kolejowych rozwijała się, a wraz z nią rozwiązania inżynieryjne, jak tunele, mosty. Miasta zyskały połączenia drogowe, tramwajowe (aż do końca XVIII w nie było na Dolnym Śląsku bitych dróg). Istniejące od wieków górnictwo (złoto, srebro, węgiel) rozwinęło się najsilniej dopiero po II wojnie (odkrycie pokładów miedzi). Wojna jednak pozostawiła ślad w wielu miejscach związanych z lokalnym przemysłem, z których tylko niektóre dostały nowe życie. Zaczęły natomiast powoli powstawać nowe zakłady przemysłowe w nowej rzeczywistości. Po kolejnych przeobrażeniach ustrojowo-gospodarczych wiele z nich straciło swoje znaczenie, upadły lub zostały sprywatyzowane. Na Dolnym Śląsku pozostało obecnie wiele opuszczonych niezagospodarowanych miejsc poprzemysłowych, a także tych, które zyskały nowe życie. Zadaniem uczestników konkursu jest pokazanie ich zarówno w wąskich kadrach detalu, jak i w szerszym kontekście społecznym. Kryterium doboru obiektu/tematu będzie moc oddziaływania poprzez pojedynczy kadr zdjęcia.

Celem Konkursu Kadry industrialne jest zwrócenie uwagi na zmieniające się w czasie, pod wpływem przeobrażeń gospodarczych czy zmian geopolitycznych, dziedzictwo kulturowe architektury przemysłowej Wrocławia i Dolnego Śląska, widziane poprzez pryzmat współczesnego obserwatora, oraz wybranie najciekawszej pracy. Konkurs nawiązuje również do myśli festiwalowej dotyczącej miasta poprzemysłowego, która kładzie nacisk na wskazywanie opuszczonych obiektów przemysłowych oraz poszukiwanie sposobów zagospodarowania i scenariuszy przemian społecznych. Celem Konkursu jest też zebranie dokumentacji fotograficznej, która zobrazowałaby obecny moment, w jakim znajdują się różne obiekty i najbliższe im okolice wraz życiem, które im towarzyszy.
Organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu

Konkurs fotograficzny Kadry industrialne
Dolnośląski Festiwal Architektury DoFa Miasta poprzemysłowe
Nadsyłanie prac do 17 sierpnia 2018 roku
Kurator konkursu: arch. Sylwia Sikora

Komentarze wyłączone.