• 2018-07-11

Męska rzecz – wernisaż wystawy w Muzeum Śląskim

27 lipca Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza na wernisaż wystawy Męska rzecz, która podejmie temat roli mężczyzny oraz miejsca stereotypu męskości w polskiej kulturze. Ekspozycja pokazuje, jak w Polsce na przestrzeni wieków kształtował się dominujący, akceptowany społecznie wizerunek mężczyzny, a jednocześnie jak zmieniało się pojęcie męskości w różnych grupach społecznych.

Na motocyklu marki BSA, Górny Ślask, l. 30. XX w., wł. Muzeum Śląskie w Katowicach (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na motocyklu marki BSA, Górny Ślask, l. 30. XX w., wł. Muzeum Śląskie w Katowicach (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przy pomocy oryginalnych obiektów – przedmiotów codziennego użytku, elementów garderoby, akcesoriów toaletowych, pamiątek wojskowych i wielu innych tytułowych męskich rzeczy – wystawę charakteryzuje społeczno-kulturowy kontekst kształtowania się takiego stereotypowego wzorca męskości. Prezentowane eksponaty z okresu od XVII do końca XX wieku pochodzą ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach, kilkudziesięciu polskich placówek muzealnych oraz kolekcji prywatnych. Klamrę spajającą ekspozycję stanowi oleodruk Stopnie z życia mężczyzny pokazujący stereotypowe role, które odgrywa on od dzieciństwa po starość.

Scenografia wystawy operuje metaforą fabryki, a poszczególne etapy życia i dziedziny męskiej aktywności – będące częścią składową stereotypu jako wytworu kultury – prowadzą widza jakby wzdłuż taśmy produkcyjnej. Osiem głównych modułów ekspozycji odpowiada różnym dziedzinom i etapom życia mężczyzny: wychowaniu i przygotowaniu do pełnienia przyszłych ról społecznych, funkcjom społecznym i rodzinnym, profesjom i działalności w stowarzyszeniach, formom spędzania wolnego czasu, miłości i rozrywkom, służbie wojskowej, modzie męskiej i podróżom.

Wystawie towarzyszą m.in. oprowadzanie kuratorskie oraz pokaz filmów. Kuratorkami wystawy są: Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko i Małgorzata Paul.

Męska rzecz  – wystawa
Wernisaż: 27 lipca 2018 roku
Od 28 lipca do 28 października 2018 roku
Muzeum Śląskie w Katowicach

Komentarze wyłączone.