Futurologia i architektura w PRL

Książka Emilii Kiecko odpowiada na pytanie jak architekci i urbaniści w czasach PRL wyobrażali sobie miasta przyszłości. Książka, będąca pierwszym tak obszernym studium polskiej architektury i urbanistyki jutra, prezentuje projekty z lat 60. i 70. XX wieku.

Emilia Kiecko, „Przyszłość do zbudowania” (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Emilia Kiecko, „Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL” (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Wyjątkowe i niepublikowane wcześniej materiały archiwalne pokazują szeroki wybór znanych i zupełnie zapomnianych projektów, takich jak miasta wstęgowe Włodzimierza Gruszczyńskiego, futurologiczne jednostki mieszkalne Jana Głuszaka Dagaramy, Linearny System Ciągły Oskara Hansena, zespoły wieżowo-mostowe Wiesława Nowaka czy projekt Terra X Stefana Müllera.

dr Emilia Kiecko – historyczka sztuki, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Laureatka nagrody im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa dla młodych historyków sztuki (2015) oraz konkursu grantowego Narodowego Centrum Nauki FUGA 5 (2016). Zajmuje się teorią architektury i urbanistyki XX wieku oraz utopiami architektonicznymi.

Emilia Kiecko, Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL
Wydawnictwo Fundacja Bęc Zmiana

Komentarze wyłączone.