Mark Lilla Koniec liberalizmu, jaki znamy

Koniec liberalizmu, jaki znamy Marka Lilli to jedna z najgłośniejszych politycznych książek zeszłego roku w Stanach Zjednoczonych. Autor pisze w niej o przyczynach porażek zwolenników liberalnej demokracji.

Mark Lilla „Koniec liberalizmu, jaki znamy” (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Mark Lilla „Koniec liberalizmu, jaki znamy” (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Według autora najważniejszą z nich jest nadmierne skupianie się na prawach mniejszości (etnicznych, seksualnych, religijnych) i ignorowanie faktu, że wybory wygrywa się tylko wtedy, gdy ma się coś do zaoferowania społeczeństwu rozumianemu jako całość.

Źródłem poważnych kontrowersji wokół książki Lilli jest nie tyle ogólna diagnoza – liberałowie są w defensywie – ile wskazana przez autora przyczyna tego stanu rzeczy oraz droga wyjścia. Za główny powód słabości liberalnych polityków uznaje on bowiem tzw. liberalizm tożsamości, który zamiast na społeczeństwie jako takim koncentrował się do tej pory na emancypacji poszczególnych grup. Skupiał się na tym, co obywateli różni, zapominając o tym, co ich łączy. — z przedmowy Łukasza Pawłowskiego

Liberałowie mają słuszne argumenty, by poświęcać szczególną uwagę mniejszościom, wszak to ich prawa obywatelskie są najczęściej naruszane. Lecz w demokracji najlepszym sposobem na ich skuteczną obronę – a nie wykonywanie wyłącznie pustych gestów uznania i „celebracji” – jest zwycięstwo w wyborach, a następnie sprawowanie władzy przez dłuższy czas na każdym szczeblu. A jedynym sposobem na osiągnięcie tego celu jest stworzenie przekazu, który trafia do możliwie największej liczby ludzi i zbliża ich do siebie. Liberalizm tożsamości wywołuje dokładnie odwrotne skutki. — fragment książki

Mark Lilla – profesor nauk humanistycznych na Uniwersytecie Columbia i nagradzany eseista magazynu „The New York Review of Books” oraz innych pism na całym świecie. Wśród jego książek są m.in. The Shipwrecked Mind: On Political Reaction (2016), Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny Zachód (2007, wyd. pol. 2009); Lekkomyślny umysł. Intelektualiści w polityce (2001, wyd. pol. 2006); G.B. Vico: The Making of an Anti-Modern (1994) oraz The Legacy of Isaiah Berlin (2001, wspólnie z Ronaldem Dworkinem i Robertem B. Silversem).

Mark Lilla Koniec liberalizmu, jaki znamy
Przełożył: Łukasz Pawłowski
Biblioteka Kultury Liberalnej  

Komentarze wyłączone.