• 2018-06-30

Koalicja Kulturotwórców w Toruniu

1 lipca rusza w Toruniu projekt edukacyjno-szkoleniowy – Koalicja Kulturotówrców. Głównym celem projektu jest wsparcie lokalnych środowisk kulturotwórczych, podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników kultury w zakresie tworzenia i zarządzania projektami społeczno-kulturalnymi, inicjowanymi na rzecz lokalnych społeczności oraz utworzenie koalicji, sieci współpracy, o zasięgu regionalnym (województwo kujawsko-pomorskie).

„Koalicja Kulturotwórców”, Toruń (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Koalicja Kulturotwórców”, Toruń (źródło: materiały prasowe organizatora)

Inauguracji projektu towarzyszyć będą m.in.: pokaz filmów krótkometrażowych i dyskusja z Wojciechem Kałużyńskim, autorem Niebieskich ptaków PRL-u oraz prezentacja Fundacji Wybudowania, poświęcona budowaniu partnerstw w projektach kulturalnych. W ramach Koalicji Kulturotwórców zaplanowany jest cykl warsztatów – Letnia Szkoła Animatorów. Pierwsze ze spotkań odbędzie się w Nieszawie od 13 do 15 lipca. Podczas warsztatów, opartych na wspólnej pracy i wymianie doświadczeń dowiecie się czym jest projekt, w jaki sposób sformułować jego zamierzanie i cele, jak ustrukturyzować swój pomysł i zaplanować jego realizację. Poznacie podstawy profesjonalnych narzędzi zarządzania projektami oraz w ramach pracy zespołowej wypracujecie metody kreatywnego rozwiązywania problemów. Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w ramach konkursu grantowego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

Koalicja Kulturotwórców
1 lipca 2018 roku
Toruń

Komentarze wyłączone.