Wrocławskie konkursy architektoniczne 2005–2016

We Wrocławiu trzeba bywać często-wyjazd na dłużej niż kilka miesięcy może sprawić, że liczne fragmenty miasta zmienią się nie do poznania. Choć pod względem ilości dominują inwestycje prywatne, to na straży architektonicznej jakości stoją te, które realizowane są ze środków publicznych. Tu nie ma miejsca na przypadek-profesjonalny sąd konkursowy, złożony z architektów, urzędników i ekspertów reprezentujących interesy przyszłych użytkowników, ocenia złożone na konkurs prace pod względem jakości rozwiązań architektonicznych, estetycznych i funkcjonalnych, a także ich ekonomiki.

Wrocławskie konkursy architektoniczne 2005-2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wrocławskie konkursy architektoniczne 2005-2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Przegląd 30 najciekawszych projektów wyłonionych w drodze konkursów w latach 2005-2016 to nie tylko podróż przez zmieniające się na przestrzeni ostatniej dekady style i mody. To także  a może przede wszystkim  interesująca opowieść o najnowszej historii Wrocławia i ewolucji miejskiej polityki. W projektach i zrealizowanych na ich podstawie budynkach jak w lustrze odbijają się wielkie wydarzenia, których gospodarzem był Wrocław-Euro 2012 i Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, ale także zwykła miejska codzienność i zwrot w kierunku lokalności i peryferiom. Obok spektakularnych gmachów-Narodowego Forum Muzyki, Teatru Capitol, Stadionu Miejskiego czy lotniska, znaleźć tu można obiekty służące małym, lokalnym społecznościom-szkoły na Stabłowicach i Maślicach czy domy kultury na Psim Polu, Nowych Żernikach i Różance.

Jest to też opowieść o kształtowaniu tożsamości młodego ciągle miasta, które odkrywa swoją historię i projektuje przyszłość, ciągle poszukując wizji samego siebie.

Organizatorzy: Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Muzeum Architektury we Wrocławiu

Koncepcja wystawy: Piotr Fokczyński

Współpraca merytoryczna: Małgorzata Jordan, Michał Duda, Małgorzata Devosges-Cuber

Opracowanie graficzne i identyfikacja wizualna: Feliks Marciniak

Wrocławskie Konkursy Architektoniczne 2005–2016
Od 21 czerwca do 30 września 2018 roku
Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5

Komentarze wyłączone.