Magda Nabiałek Scena – między słowem a obrazem

Wydawnictwo Universitas przedstawia swoją nowość wydawniczą, dotyczącą dorobku jednego z najwybitniejeszych polskich twórców romantycznych: Juliusza Słowackiego. Scena – między słowem a obrazem. O kompozycji dramatów Juliusza Słowackiego, której autorką jest Magda Nabiałek, już w księgarniach.

Magda Nabiałek „Scena – między słowem a obrazem. O kompozycji dramatów Juliusza Słowackiego” (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Magda Nabiałek „Scena – między słowem a obrazem. O kompozycji dramatów Juliusza Słowackiego” (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Historia humanistyki to nie tylko seria zwrotów, lecz także nieustannych powrotów. Jednym z nich jest propozycja Magdy Nabiałek, która na nowo próbuje postawić pytania o szczególny status dramatu i związaną z nim poetykę utworów scenicznych. Swoje rozważania sytuuje zaś w nadal aktualnej dla humanistyki opozycji słowa i obrazu, której potencjału badawczego zdaje się dramatologia nie wykorzystała do dziś.

Koncentrując swoją uwagę na problematyce związanej ze zmiennością perspektyw oraz sposobami widzenia świata ukazanymi w dramatach Juliusza Słowackiego, autorka tworzy własną propozycję lektury tekstów autora Kordiana. Analiza wielopłaszczyznowej struktury utworów Słowackiego pozwala jej na odtworzenie architektoniczno-przestrzennej konstrukcji dzieła. Pojęcia sceniczności, kadru, ramy służą tutaj do wskazania wewnętrznych napięć w strukturze dramatu i kryjącego się za nimi potencjału semantycznego. Dzięki temu zaprezentowana analiza zyskuje charakter propozycji teoretycznej wykraczającej poza twórczość jednego autora.

Wprowadzone przez Autorkę kategorie pozwalają na nowo zobaczyć charakterystyczne dla twórczości Słowackiego, a trudne do opisania napięcia wewnętrzne. W książce Magdy Nabiałek przemiany ujęto w języku poetologicznym, a nie w języku teorii sztuki romantycznej. Zmiany w sposobie postrzegania świata przez twórcę Fantazego polegają na modyfikacji techniki budowy „kadru”, a co za tym idzie – przebudowie pozycji odbiorcy. Zmiana taka może wspomagać (tak upragnioną przez poetę) transfigurację czytelnika, przeprowadzonego – przez „patrzenie” i „widzenie” – do „rozumienia”. Do szczególnych osiągnięć zaliczyłabym analizę Kordiana i Balladyny. Dopiero ta dość złożona propozycja poetologiczna jest w stanie opisać zmienność perspektyw i możliwości widzenia świata ukazaną w tych dramatach, z którą niezupełnie radzą sobie kategorie ironii, fantastyczności, iluzji i deziluzji czy cudowności. — dr hab. Magdalena Saganiak, prof. UKSW

Magda Nabiałek Scena – między słowem a obrazem
Pełny tytuł: Scena – między słowem a obrazem. O kompozycji dramatów Juliusza Słowackiego
Wydawnictwo Universitas

Komentarze wyłączone.