• 2018-06-26

Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością

Międzynarodowe Centrum Kultury z Krakowa – narodowy koordynator programu Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 – organizuje w kilku miastach Polski cykl seminariów. Tym razem uwaga skierowana została na relację pomiędzy dziedzictwem a światem cyfrowym, a wydarzenie odbywa się w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie przy Rynku Głównym 25. W ramach spotkania organizowanego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny (FINA) i MCK odbędzie się dwudniowe spotkanie seminaryjno-warsztatowe dla instytucjonalnych posiadaczy kolekcji archiwalnych, zainteresowanych cyfrowym udostępnianiem swoich zbiorów – TuEuropeana 2018 oraz otwarta debata pt. Tradycja kontra nowoczesność – muzea, biblioteki i archiwa w erze cyfrowej.

„Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością” (źródło: materiały prasowe organizatora)

28 czerwca organizatorzy zapraszają do siedziby MCK w godz. 11.00–17.30, natomiast 29 czerwca w godz. 9.30–14.00. Celem seminarium jest zaprezentowanie sposobów, w jaki instytucje mogą udostępniać swoje zbiory online, ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania poza własnym serwisem internetowym. Wyzwania i strategie tego typu działań zostaną omówione na przykładzie platform o różnym zasięgu i charakterystyce: od poziomu regionalnego, poprzez krajowy aż do europejskiego, i będą każdorazowo dopasowane do specyfiki działań instytucji.

Jedna z sesji warsztatów będzie dotyczyła przedstawienia aspektów związanych z minimalnymi wymogami, jakie powinny spełniać zbiory udostępniane on-line na poziomie treści i metadanych, z wykorzystaniem wytycznych i standardów takich jak Europeana Data Model, Europeana Publishing Framework i innych.

Drugi dzień spotkania będzie miał charakter warsztatu dedykowanemu tzw. Myśleniu Efektami (Impact Playbook) – metodologii stworzonej przez Fundację Europeana, zachęcającej instytucje do projektowego i długofalowego planowania swoich działań pod kątem kreowanego wpływu. W oparciu o przewodnik, uczestnicy warsztatu przejdą przez serię angażujących ćwiczeń, które pokażą im możliwe sposoby myślenia o wpływie i tworzonych przez instytucję efektach, także w kontekście potrzeb różnych grup odbiorców.

Spotkanie w Krakowie jest częścią większego przedsięwzięcia, który FINA realizuje w całej Polsce. W ramach projektu odbędą się cztery spotkania w różnych regionach Polski, oprócz Krakowa w Lublinie, Słupsku i Wrocławiu.

W ramach seminarium odbywa się także Debata Fokus na cyfryzację.

Seminarium Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością.
Fokus na cyfryzację
Od 28 do 29 czerwca 2018 roku
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Komentarze wyłączone.