Kuratorstwo i teorie sztuki

Na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu trwa nabór na dwustopniowe studia Kuratorstwo i teorie sztuki.

Kuratorstwo i teorie sztuki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kuratorstwo i teorie sztuki (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kuratorstwo i teorie sztuki to pierwszy teoretyczny kierunek na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Podczas studiów nacisk zostaje położony na łączenie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania prezentacji sztuki z wiedzą teoretyczną dotyczącą wielorakich kontekstów sztuki i kultury. W programie uwzględniliśmy zarówno teoretyczne aspekty nauk humanistycznych, szczególnie dotyczących nauk o sztuce, jak i praktyczną wiedzę dotyczącą tworzenia wystaw, w tym pozyskiwania środków, stosowania przepisów prawnych oraz promowania wydarzeń. Dlatego połowa przedmiotów ma formę warsztatową. Zakłada się również 3 miesiące praktyk. Część zajęć będą prowadzić praktycy, często odbywać się one będą w naturalnym środowisku kuratorskim – w galeriach i muzeach. Po ukończeniu kierunku kuratorstwo i teorie sztuki na poziomie licencjatu można dalej kontynuować naukę na studiach magisterskich wszelkich kierunków humanistycznych i artystycznych, o ile nie ma wewnętrznych ograniczeń.

Rekrutacja na studia Kuratorstwo i teorie sztuki
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia do 10 lipca 2018 roku
Rejestracja na studia stacjonarne II stopnia do 17 września 2018 roku

Komentarze wyłączone.