Joanna Niżyńska i królestwo małoznaczącości Mirona Białoszewskiego

Królestwo małoznaczącości: Miron Białoszewski a trauma, codzienność i queer to książka Joanny Niżyńskiej, która ukazała się 5 czerwca nakładem wydawnictwo Universitas.

Joanna Niżyńska, „Królestwo małoznaczącości: Miron Białoszewski a trauma, codzienność i queer” (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Joanna Niżyńska, „Królestwo małoznaczącości: Miron Białoszewski a trauma, codzienność i queer” (źródło: materiały prasowe wydawnictwa)

Michał Paweł Markowski w recenzji książki Joanny Niżyńskiej pisze: Królestwo małoznaczącości to książka wybitna, jedna z najlepszych i najwnikliwszych monografii Białoszewskiego. W swoim nowatorskim i bogatym teoretycznie wywodzie Niżyńska wykazuje, że rdzeń pisarstwa Białoszewskiego opiera się na zespoleniu i wzajemnym warunkowaniu się pozornie wykluczających się przestrzeni traumy i codzienności.

Szczególnie cenne rozważania dotyczą czasowości w prozie Białoszewskiego. Posiłkując się rozróżnieniem między kairosem i chronosem (zaproponowanym przez Franka Kermode’a), Niżyńska pokazuje, jak to, co znane i powtarzalne, nabiera u Białoszewskiego atrybutów tego, co rewelatorskie, podczas gdy to, co unikalne i skrajne, staje się cykliczne i codzienne. Autorka proponuje również intrygującą interpretację reprezentacji homoseksualności u Białoszewskiego jako subwersywnego „pełnego odkycia” poprzez narracyjne strategie zacierające różnice między sferą queer a heteronormatywnością.

Joanna Niżyńska, Królestwo małoznaczącości: Miron Białoszewski a trauma, codzienność i queer
Premiera: 5 czerwca 2018 roku
Wydawnictwo Universitas

Komentarze wyłączone.