Wanda Gołkowska. Zapisy

Od 16 czerwca w Galerii ESTA w Gliwicach można oglądać wystawę Wandy Gołkowskiej pt. Zapisy.

(źródło: materiały prasowe organizatora)

(źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa prezentuje przegląd twórczości artystki, ikony polskiej sztuki awangardowej II połowy XX wieku, od wczesnych figuratywnych rysunków z lat 50-tych do pracy z 2006 roku. Ukazuje różnorodność środków wypowiedzi, motywów i wątków w działalności artystycznej artystki.

Jej dogłębna analiza świata, natury i praw nią rządzących, prowadzona na przestrzeni ponad sześćdziesięciu lat – całego dojrzałego życia wypełnionego pracą twórczą, ukazuje fenomen języka sztuki, jej nieskończoność interpretacyjną i nieograniczoność możliwości wyrazu.

Wandę Gołkowską wpisywano w rozliczne nurty sztuki powojennej: malarstwo materii, strukturalizm, abstrakcję geometryczną, op-art, minimalizm, konceptualizm, sztukę pojęciową, mail art. Artystka zajmowała się rysunkiem, malarstwem, grafiką warsztatową, grafiką projektową, kolażem, formami przestrzennymi, poezją konkretną, działaniami na pograniczu happeningu, a także – teorią sztuki.

Tytuł wystawy Zapisy odnosi się do wątku spajającego jej twórczości czyli „zapisywania” rzeczywistości w przeróżnych postaciach, zaczynając od abstrakcyjnych pejzaży, zapisów tekstowych i tych które imitowały zapisy słów czy wcielania w praktykę artystyczną teorii naukowych.

Więcej na temat wystawy można przeczytać w serwisie Wydarzenia O.pl.

Wanda Gołkowska – prekursorka konceptualizmu i op-artu – to postać, która zapisała się na kartach współczesnej historii sztuki polskiej, wywierając ogromny wpływ na wrocławskie środowisko artystyczne. Gołkowska współtworzyła grupy Poszukiwania Formy i Koloru, Grupę Wrocławską, była związana z prowadzoną przez Jerzego Ludwińskiego Galerią pod Mona Lisą. Jako pedagożka i profesorka wykształciła całe pokolenia studentów.

Urodzona w Rzeszowie, w latach 1945-1952 studiowaław Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom uzyskała w pracowni prof. J. Geperta. Od 1991 roku profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Od 1953 roku wzięła udział w około 350 wystawach zbiorowych, plenerach, akcjach i sympozjach oraz w 38 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą. Uczestniczyła we wszystkich ważniejszych wystąpieniach polskiej awangardy; Plenerach Koszalińskich w Osiekach 1964-1981, I Biennale Form Przestrzennych w 1965 roku, Sympozjum Artystów-Plastyków i Naukowców w Puławach w 1966 roku, Wrocław 70, Plenerach dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii; w Białowieży w latach 1983-84, Okunince w latach 1985-2000. Początkowo jej poszukiwania dotyczyły malarstwa materii. Przełomowym dla twórczości artystki było I Biennale Form Przestrzennych Elblągu, na którym zrealizowała rzeźbę reprezentującą myślenie o formie w sposób intelektualny i zdyscyplinowany. Jej prace znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Bydgoszczy, w Muzeum Architektury we Wrocławiu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w Muzeach Okręgowych w Lublinie, Koszlinie, Chełmie, Legnicy, Sanoku, a także w wielu ośrodkach sztuki współczesnej w Niemczech, Szwecji, Francji, Holandii. Jest jedną z głównych przedstawicielek konceptualizmu, sztuki strukturalnej i op-artu w Polsce. Jej działalność artystyczna obejmuje malarstwo, rysunek, formy przestrzenne, teorię i sztukę konceptualną.

Wanda Gołkowska. Zapisy
Wystawa w ramach 20-lecia Galerii ESTA
Wernisaż: 16 czerwca 2018 roku o godzinie 19.00
Wystawa: od 16 czerwca do 31 lipca 2018 roku
Galeria Sztuki Współczesnej ESTA w Gliwicach

Dodaj komentarz