Wystawa pokonkursowa. 6. Konkurs dla Młodych Artystów im. Mariana Michalika

Organizatorzy Konkursu im. Mariana Michalika, adresowanego do młodego pokolenia twórców, stawiają za każdym razem to samo pytanie: jaka jest młoda polska sztuka?

Nagroda Prezydenta Marek Rachwalik, „Fajranty (i konsekwencje)”, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nagroda Prezydenta Marek Rachwalik, „Fajranty (i konsekwencje)”, 2016 (źródło: materiały prasowe organizatora)

W odświeżonej formule konkursowej Rada Programowa w składzie: dr Andrzej Saj, Krzysztof Stanisławski, Piotr Głowacki na nowo postawiła cele konkursu jako poszukiwanie i promowanie w najmłodszym pokoleniu malarzy nowych indywidualności twórczych. Środkiem do tego prowadzącym jest prezentacja prac malarskich (lub wykonanych środkami malarskimi) ukazujących przedmiot we współczesnej rzeczywistości kulturowej, czyli współczesne odniesienia do tematu martwej natury. W pracach nadesłanych na Konkurs im. Mariana Michalika znalazły odzwierciedlenie różnice w podejściu do tego, czym jest obraz. Wśród uczestników konkursu są malarze, którzy skupiają się na wartościach malarskich, a forma obrazu jest celem samym w sobie. Drugą grupę stanowią prace, w których zawartość treściowa jest dominująca, a forma jest jedynie nośnikiem tej treści. W przypadku konkursu, który ma określony temat ma to istotne znaczenie, choć trudno nie zauważyć, że temat, nawet szeroko definiowanej martwej natury, przysporzył twórcom pewną trudność. Warto natomiast podkreślić, że prace konkursowe prezentują całą gamę stylów malarskich i kreacji formalnych. To świadectwo niesłabnącej fascynacji sztuką, skłonność do poszukiwań twórczych i autodefiniowania siebie jako artysty.

W wystawie bierze udział pięćdziesięciu jeden artystów, sześcioro z nich to nagrodzeni i wyróżnieni laureaci konkursu. Wystawie towarzyszy katalog.

6. Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Artystów im. Mariana Michalika
Wystawa pokonkursowa
Od 10 czerwca do 15 lipca 2018 roku
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

Dodaj komentarz