26. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie

26. edycja Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie kontynuuje najlepsze tradycje tej imprezy i wraca do miejsca – Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie – które dało siłę napędową jego powstaniu i rozwojowi. Rozpoczęcie już 9 czerwca.

26. Biennale Plakatu w Warszawie, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

26. Biennale Plakatu w Warszawie, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Inauguracja Biennale – „olimpiady plakatu” – odbyła się w 1966 roku. Odtąd ściągały do Warszawy pielgrzymki plakacistów, znawców i miłośników plakatu. Miasto zaś uznano za jego światową stolicę. Nie bez powodu – tak zwana „polska szkoła plakatu” wzbudzała i nadal wzbudza zachwyt na świecie.

W ramach Biennale odbywają się dwa konkursy – główny i tematyczny.  Zaproszenie do Konkursu Głownego przyjęło 90 wybitnych plakacistów z całego świata. Poproszono ich o wytypowanie dwóch własnych prac oraz zarekomendowanie kolejnego plakacisty, który zaprezentuje jedną pracę.

Wskazanych zostało w ten sposób 68 uczestników. Wśród nich znajdują się artystki i artyści, projektanci o światowej renomie oraz o mniej rozpoznawalnych nazwiskach, jednak równie interesujący, pracujący indywidualnie lub w grupach, studiach, agencjach, należący do różnych pokoleń, preferujący różne style.

Zaprezentowany zostanie publiczności szeroki przegląd plakatów – 245 – datowanych na lata od 2015 do 2018.  Ogłoszono OTWARTY KONKURS TEMATYCZNY – Niepodległa – z okazji przypadających w 2018 roku obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz analogicznych rocznic w innych krajach regionu. W 1918 roku spełniły się dążenia niepodległościowe Litwy, Łotwy, Estonii oraz proklamowano powstanie dwunarodowego niepodległego państwa – Czechosłowacji, a rok wcześniej powstała Finlandia. Konkurs odnosi się do następujących wartości: niepodległość, wolność, wspólnota, tożsamość wspólnotowa i kulturowa, naród, braterstwo/solidarność, tolerancja.

Spośród 824 zgłoszonych do konkursu tematycznego plakatów, 84 zostało dopuszczonych (w drodze preselekcji) na wystawę oraz do dalszej rywalizacji. Konkursy zostaną rozstrzygnięte 9 czerwca podczas otwarcia Międzynarodowego Biennale Plakatu na dziedzińcu ASP w Warszawie.

Wystawy konkursowe będzie można oglądać od 10 czerwca do 15 lipca 2018 roku.

Organizatorzy zapraszają do  ASP w Warszawie!

26. Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie
Od 9 czerwca do 15 lipca 2018 roku
ASP Warszawa

Dodaj komentarz