Promocja książki Jan Sas-Zubrzycki – architekt, historyk i teoretyk architektury

14 czerwca w Muzeum Podgórza MHK odbędzie się promocja książki Jan Sas-Zubrzycki – architekt, historyk i teoretyk architektury dr Jerzego Wowczaka. Słowo wstępne wygłosi dr hab. Andrzej Szczerski.

Plakat wydarzenia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plakat wydarzenia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jan Sas-Zubrzycki (1860–1935) – architekt, urodzony w Tłustem na Podolu, profesor Politechniki Lwowskiej, pierwszy w niepodległej Polsce dziekan Wydziału Architektury na tej uczelni. Autor kilkudziesięciu kościołów na obszarze Galicji Zachodniej i Wschodniej oraz ziemi kieleckiej, wywarł znaczący wpływ na architekturę sakralną swego czasu. Jego dziełem są także liczne kamienice i obiekty użyteczności publicznej. Badacz historii architektury, spadkobierca postheglowskiej filozofii romantycznej, w rozprawach o stylach nadwiślańskim i zygmuntowskim dowodził istnienia odrębnych cech stylistycznych wyrosłych z tradycji budownictwa Słowian. Zajmował się teoretycznymi i etycznymi aspektami wykonywania zawodu architekta, napisał kilkadziesiąt książek i artykułów o historii i filozofii architektury, o historii sztuki i teorii budowy formy. Działacz społeczny i aktywny członek Towarzystwa Technicznego, o wszechstronnych zainteresowaniach: od sztuki ludowej, przez historiozofię, po wychowanie młodzieży. Jego zasługi nagrodzono w 1929 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Promocja książki Jan Sas-Zubrzycki – architekt, historyk i teoretyk architektury
14 czerwca 2018 roku o godzinie 18.30
Muzeum Podgórza – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Dodaj komentarz