Arsenał w Poznaniu o antywzorcach w sztuce

13 czerwca w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu odbędzie się spotkanie wokół książki „Antywzorce” we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej, którego gośćmi Sandra Frydrysiak, Bartek Lis i Karolina Sikorska. Rozmowę poprowadzi Marta Kosińska.

(źródło: materiały prasowe organizatora)

(źródło: materiały prasowe organizatora)

Punkt wyjścia tej publikacji stanowi idea „antywzorców”, dyskutowana przez Pascala Gielena i Thijsa Lijstera w artykule Kultura – podbudowa dobra wspólnego w Europie (2015). Zastanawiając się nad sposobami działania współczesnych artystek i artystów, zaproszeni do współ­tworze­nia książki „Antywzorce” we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej Autorzy i Autorki zdają sprawę z form usytuowania tych działań w złożo­nym i wieloznacznym polu produkcji kulturowej. Przyglądając się wybra­nym praktykom społecznym i towarzyszącym im wartościom, rozważają dominujące i opozycyjne wobec nich porządki kulturowe, analizują tryby powstawania alternatywnych narracji. Książka stawia ponadto pytania o kształt i znaczenia narzędzi wykorzystywanych w różnych obszarach kul­tury wizualnej i sztuki. Jest próbą rozpoznania i zmierzenia się z funkcjo­nującymi w niej wzorami kulturowymi, propozycją krytycznego od-czyty­wania wpisanych i wpisywanych we współczesna kulturę wizualną strategii oporu i normatywizacji.

Spotkanie dotyczyć będzie nie tylko książki, ale też innych zagadnień związanych ze sztuką i kulturą wizualną, która idzie pod prąd, odstaje od przyjętych konwencji i nie tylko krytykuje rzeczywistość, ale i proponuje nowe rozwiązania.

Sandra Frydrysiak – doktorka nauk humanistycznych, kulturoznawczyni i socjolożka pracująca naukowo w obszarach gender studies, new media studies oraz dance studies. Wykładowczyni Joint European Master’s Degree in Women’s and Gender Studies GEMMA na Uniwersytecie Łódzkim; w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie; w Katedrze Kulturoznawstwa UMK w Toruniu oraz w Zakładzie Tańca UMFC w Warszawie. Członkini Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Humanities/Art/Technology UAM. Autorka monografii Taniec w sprzężeniu nauk i technologii. Nowe perspektywy w badaniach tańca (2017).

Bartek Lis – doktor nauk społecznych (socjolog), badacz społeczny, edukator. Kurator projektów społecznych w Muzeum Współczesnym Wrocław (2012–2017). Od 2017 roku współpracuje z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Karolina Sikorska – kulturoznawczyni, absolwentka gender studies, adiunktka w Katedrze Kulturoznawstwa UMK w Toruniu, kuratorka działań artystycznych i edukacyjnych, redaktorka publikacji poświęconych kulturze wizualnej i edukacji kulturowej (m.in. Zawód: kurator, razem z A. Czaban i M. Kosińską, 2014; Błędnik codzienności, razem z A. Szyłak, 2015; Poradnik metodyczny. Edukacja kulturowa, 2016). W latach 2008–2014 (do marca) pracowała w Galerii Miejskiej Arsenał, od 2012 jako wicedyrektorka. Od 2013 roku współpracuje z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu jako badaczka Centrum Praktyk Edukacyjnych.

Marta Kosińska – dr hab., kulturoznawczyni, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka monografii Problemy analizy kulturowej (2017), Ciało filmu. Medium obecnego w powojennej amerykańskiej awangardzie filmowej (2012), współautorka monografii Cultural Theory and History: The Change of Everyday Life (2014). Współredaktorka książek: Badania nad mediami w perspektywie kulturoznawczej. Kultura medialnie zapośredniczona (2010), Edukacja kulturalna jako projekt publiczny? (2012), Artysta – Kurator – Instytucja – Odbiorca, (2012), Zawód kurator (2014). Współzałożycielka Centrum Praktyk Edukacyjnych przy CK Zamek w Poznaniu. Zajmuje się pragmalingwistycznie zorientowaną analizą kulturową, badaniami inspirowanymi sztuką, edukacją i animacją kulturową.

Spotkanie wokół książki „Antywzorce” we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej
Goście: Sandra Frydrysiak, Bartek Lis, Karolina Sikorska
Moderator: Marta Kosińska
13 czerwca 2018 roku o godzinie 18.00
Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

„Antywzorce” we współczesnej sztuce i kulturze wizualnej
Redakcja: Karolina Sikorska
Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2018

Dodaj komentarz